Senere i dag vil juryen i Gulating lagmannsrett trekke seg tilbake for å avgjøre om Ramsland er skyldig etter tiltalen på overlagt drap. Ramsland er tiltalt for å ha skutt og drept sin eks-kone Ingse Rønnestad i parkeringshuset CityPark i Bergen sentrum 4. mars i fjor.

Da saken ble behandlet i Bergen tingrett i fjor, ble marineoffiseren dømt til 21 års fengsel for forsettelig drap.

Paranoid og ufølsom

De to psykiaterne som har kartlagt Ramslands psykiske tilstand helt siden pågripelsen, vitnet i dag i ankesaken.

De mener fortsatt at tiltalte har en paranoid og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Han mangler empati, er egosentrisk, dominerende og kontrollerende, ifølge psykiaterne Siri Nome og Jon Geir Høyersten.

Ramsland var ikke bevisstløs i tiden rundt drapet, mener psykiaterne, og de finner heller ingen påviselig svikt i hukommelsen hans.

— Høyt evnenivå

Selv om Ramsland har psykiske avvik, er han intelligent, har god logisk sans og god språkforståelse, sier psykiaterne. Evnenivået hans betegnes som høyt.

Ramsland hadde svært gode karakterer på skolen, og skal ha vært blant de to prosent beste i landet, ifølge den psykiatriske rapporten. Rapporten er basert på samtaler med Ramsland selv, hans venner, bekjente, familie og kollegaer.

Psykopat

Uttrykket "psykopat" brukes for tiden bare i begrenset grad av fagfolk, men psykiater Jon Geir Høyersten drøftet likevel diagnosen i retten i dag.

— Ramsland har mange av personlighetstrekkene som tidligere ble knyttet til såkalt psykopati, sier Høyersten.

Dette er noen av trekkene som rettspsykiaterne mener å finne hos den tiltalte:

  • Ingen innlevelse eller medfølelse
  • Ikke i stand til å ta inn over seg andres synspunkter
  • Bagatelliserer egne handlinger
  • Skylder oftest på andre
  • Har lav terskel for vold og frustrasjon

bt.no er i rettssalen, og kommer med flere nyheter om drapssaken utover dagen.

<b>BEVOKTET:</b> Tre politibetjenter følger til enhver tid Trond Ramsland i retten. MMS-FOTO: JAN STIAN VOLD