Mens det normale er en poengsum på opptil seks, har husverten rundt 17-18 på skalaen, viser psykiaternes undersøkelser.

— Han plasserer seg relativt høyt, sier rettspsykiater Siri Nome til BT.

Bløffet psykiaterne

Den drapstiltale husverten ble i 1991 dømt til tre års sikring etter å ha begått seksuelle overgrep mot mindreårige barn. Den gang mente rettspsykiaterne at husverten ikke var tilregnelig og derfor ikke kunne straffes.

Psykiaterne mente husverten led av schizofreni - at han hadde to personligheter. Hans egen forklaring om at han hadde en vond og en god person inni seg ble blant annet lagt til grunn.

I retten i går stilte rettspsykiater Jon Geir Høyersten spørsmål ved denne konklusjonen, særlig sett hen til husvertens utvikling i ettertid. Han viste også til husvertens egen forklaring om at han hadde bløffet de sakkyndige med vilje.

— Schizofreni er den mest alvorlige sinnslidelsen vi har. Tiltalte har ikke vist spor av å ha slike trekk, sa Høyersten.

— Tror du dette var tiltaltes taktikk for å slippe fengsel? spurte statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen rettpsykiaterne.

— Vi kan ikke se noen annen grunn, og det er vel den forklaringen han selv også har gitt i ettertid.

Lever på løgner

Retten fikk høre om en person som har liten evne til å vise forståelse for andres følelser, og om en person som lever i en fantasiverden hvor løgner blir et hyppig brukt virkemiddel.

— Han har levd et dobbeltliv, spesielt overfor sin kone. Blant annet når det gjelder økonomi og forhold til andre kvinner, sa Høyersten.

Rettpsykiaterne mener husverten har fremstilt seg som mer enn han egentlig er, og viste til at han har fortalt at han var leder for et barnekor og hadde flere sentrale funksjoner i menigheten.

— Barnekoret finnes ikke, og de oppgaver og verv han beskriver å ha hatt, viser seg å være langt mindre, fortalte rettspsykiaterne.

Pastoren i menigheten har fortalt at han måtte jekke ned husverten. Han reagerte også på husvertens manglende evne til å vise følelser.

Da broren som utførte drapet tok sitt eget liv, skal husverten reaksjon ha vært:

— Ja, da har jeg en bror mindre.

— Pastoren og andre i menigheten reagerte på at dette var hans reaksjon når de tok opp dødsfallet.

Rettspsykiateren har også merket seg at husverten gjennom sin ti timer lange forklaring, ikke viste et eneste avvik i væremåte. Verken tårer, sinne eller forlegenhet.

Prøver å bagatellisere

Psykiateren beskriver samtidig en person som tilsynelatende har behov for å ta styring og som er manipulerende.

Rettspsykiaterne mener husverten har påfallende lett for å bortforklare og bagatellisere. Som eksempel at han nærmest ved et uhell hadde barneporno på pc-en sin.

— Det blir vanskelig å tro at det er tilfeldig at en mann som er dømt for overgrep mot barn, skal få barneporno på pc-en sin ved en tilfeldighet. Da er det mer nærliggende å tro at det finnes en spenning ved å søke i de retninger, sa Høyersten.

BAGATELLISERER: Rettspsykiaterne Siri Nome og Jon Geir Høyersten mener den tiltalte husverten har påfallende lett for å bortforklare og bagatellisere. ARKIVFOTO: KNUT STRAND