«Jeg hadde lyst til å slutte som lærer i sommer» skriver en lærer på yrkesfaglig studieretning på bloggen til norsklektor Anne Lene Berge ved Bergen Katedralskole. Årsaken er at en av klassene med minoritetsspråklige elever som læreren underviste, ikke ble trukket ut til skriftlig eksamen. Dermed ble de stående uten karakter i norsk.

Ikke puter under armene

I år har Anne Lene Berge 15 elever som vil ha bodd mindre enn seks år i Norge når de skal ta eksamen.

— Ingen av dem har noen mulighet for å kunne stå til en ordinær norskeksamen. Samtidig har disse elevene gode norskkunnskaper, sier Berge.

Fordi elevene tar studiespesialisering, kommer de opp til skriftlig eksamen. Der blir de vurdert på grunnlag av at de er minoritetsspråklige og har vært kort tid i Norge. Det betyr at de kan klare seg gjennom videregående.

— Det er viktig å understreke at disse elevene skal kunne norsk, og at det ikke er å sy puter under armene på dem om jeg kunne vurdere dem etter de samme kriteriene som ved eksamen når jeg setter standpunktkarakter, sier Berge.

Hun forteller om elever som blir motløse når de aldri får noe mer enn karakteren 1 i norsk skriftlig selv om de har faglig fremgang. Den ordinære norskkarakteren skal nemlig gjenspeile mye mer enn skriftlige norskkunnskaper.

Trygdemottakere

— For å mestre kravene i norskfaget må elevene ha omfattende kulturkompetanse, grundige kunnskaper i blant annet litteraturteori, norsk og europeisk litteraturhistorie, språkhistorie, retorikk og medier og kunne skrive personlige essay, retoriske og litterære analyser og faglige artikler innen alle fagområder. Selv etnisk norske elever sliter med å mestre kravene i norsk skriftlig, til tross for at de har morsmålskompetanse, sier Berge.

— Dette kan føre til at elever faller utenfor utdanningssystemet og blir fremtidens trygdemottakere i stedet å delta aktivt i yrkeslivet. En stor del av dem som faller fra på videregående er gutter på yrkesfaglige studieretninger, og mange av dem er innvandrere. De vil bli håndverkere og klarer seg godt i andre fag, og så er det langt på vei norskfaget som skal hindre dem, sier Berge.

— Kravene til norskfaget er så høye, at selv etnisk norske elever sliter, sier norsklektor Anne Lene Berge. Hun er så fortvilet på vegne av minoritetsspråklige elever, at hun blogger om det og har startet et opprop.