Det lover lederen i komité for miljø og byutvikling, Hans Edvard Seim. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er enig i at det haster. Tidsmessig burde det la seg gjøre, etter at Vegdirektoratet nå har godkjent både konsekvensutredningen og tilleggsutredningen om kulturminne og kulturmiljø for Skansetunnelen. Det betyr at byrådet, komiteen for miljø og byutvikling og bystyret allerede om noen uker kan gjøre det endelige vedtaket om at tunnelen skal bygges fra Christies gate til Bontelabo.

At dette blir utfallet, er det ingen tvil om. Monica Mæland og Hans Edvard Seim fra Høyre, Arvik Blommedal fra Fremskrittspartiet, Trygve Birkeland fra KrF, Heidi Havelin og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen fra Arbeiderpartiet sier alle som én til Bergens Tidende at det bare kommer på tale med en bytunnel, altså fra Christies gate til Bontelabo. En løsning med tunnel fra Fløyfjellstunnelen til Sandviken vil ikke fullt ut oppfylle det samme formålet, nemlig å avlaste sentrum, og særlig Bryggen, for gjennomgangstrafikk, hevder de fire partiene.

Reguleringsplaner tar tid

— Når vi tenker på hvor viktig denne tunnelen er, så er det meningsløst å vente helt til 2008 med å begynne arbeidene, slik det er lagt opp til i gjennomføringsplanen for Bergensprogrammet, sier Hans Edvard Seim til BT.

— Det må da være mulig å få på plass de 350 millionene slik at tunnelen kan bygges parallelt med bybanen og Ringvei vest, og bli ferdig senest i 2008. Tunnelen er helt sentral i den videre utviklingen av Bergen sentrum og for Bryggens fremtid. Ved hjelp av privat/offentlig samarbeid er det helt sikkert mulig å fremskynde arbeidene med Skansetunnelen, sier Seim, som lover at Høyre vil kjempe for dette.

— Jeg er helt enig med Seim i at det er viktig å fremskynde byggingen av Skansetunnelen så mye som mulig. Men nå skal det lages reguleringsplan, og erfaringen tilsier at det da vil komme en rekke innsigelser som det vil ta tid å behandle, sier Strøm-Erichsen.

Strenge sikkerhetskrav

I henhold til tunnelnormalene, bør det egentlig bygges to Skansetunneler; det vil si to parallelle tofelts tunneler. Grunnen er den store trafikkmengden. Man regner med at gjennomsnittlig døgntrafikk vil ligge på 12-13.000 biler, og da krever regelverket to tunnelløp. Men Vegdirektoratet skriver samtidig at dette er svært vanskelig å få til med tunnelåpning i Bergen sentrum. Derfor blir man nødt til å godta bare ett tunnelløp, men da følgende krav oppfylles:

  • Risikoanalyse, med vurdering av rømningstunnel parallelt med veitunnelen.
  • 9,5 meters bredde på veitunnelen i stedet for 8,5 meter.
  • Det kan ikke bygges underjordisk parkeringsanlegg i tilknytning til tunnelen.
  • Overvåking av trafikken og variabel skilting av fart i området 40-60 km/t.
  • Havarilommer, snuplasser og sikkerhetsutstyr må oppfylle høyeste trygghetsklasse.