Dette er en sak som egentlig handler om å bygge nytt parkeringsanlegg på Skansen, men som for øyeblikket dreier seg mest om fremtiden for Skansedammen.

Bergen Parkeringsselskap vil bygge et parkeringsanlegg i og under Skansedammen. Et anlegg som reduserer brannstasjonens gamle vannforsyningskilde til en liksomdam med 20 centimeters dybde.

Ildsjeler i nabolaget har lansert et alternativt p-anlegg i fjellet bak dammen. Deres løsning er å bruke stein fra parkeringstunnelen til å skrå breddene i Skansedammen, fylle på sand og gjenåpne parken med et åpent badetjern.

Et notat fra Kommuneadvokaten konkluderer imidlertid med at Skansedammen trolig må sikres dersom den skal åpnes som badeplass.

Advokat Karl Fartein Løseth er ikke kategorisk, men skriver i sin oppsummering at han antar dammen i så fall må sikres med gjerde eller sikker tildekking. I tillegg vil bruk av anlegget som badeplass utløse krav til vannkvaliteten.