Tore Høyte, sønnen til den tidligere bergensrådmannen, reagerer sterkt på den lange saksbehandlingen. I høst sendte han klage til Politidirektoratet.

— Helt skandaløst at både familien og tiltalte har måttet gå og vente så lenge på en avklaring, sier han til BT.

Først i juli 2005, nesten to år etter ulykken, tok politiet ut tiltale mot en 46-åring. Mye tyder på at saken ble liggende hos politiet til nærmere jul før de sendte den til beramming hos Bergen tingrett.

Saken skal nå opp for retten i mai.

- Ringt gjentatte ganger

Ulykken skjedde 9. september 2003. En daycruiser pløyde i stor fart tvers over Haldor Høytes betydelig mindre plastbåt og kjørte rett i fjellet. Ifølge et vitne ble Høyte slengt ut av båten. Ulykken skjedde utenfor Austrevågen på Krokeide.

Høyte legger ikke skjul på at familien har hatt en vond tid.

— At politiet ikke tok tak i saken og sluttførte den tidligere, har forlenget den vonde tiden for oss, sier han.

Høyte forteller at han siden ulykken har sendt flere brev og ringt gjentatte ganger til Hordaland politidistrikt.

— Men det skjedde ikke noe som helst. Politiet tok heller aldri kontakt med oss med opplysninger om saken.

- Diffuse forklaringer

— Hvilke forklaringer fikk du på at det tok så lang tid?

— Vi har fått diffuse forklaringer, men ingenting som kan begrunne over to års behandlingstid.

Høyte er også kritisk til at politiet tidlig i etterforskningen gikk ut og sa at Haldor Høyte hadde vikeplikt da ulykken inntraff.

— Vikeplikten var tross alt en liten del av bildet i denne ulykken. De burde ventet med å si noe om dette utad til de kjente de andre faktorene bedre, sier han.

Høyte forteller at faren var veldig bekymret for råkjøringen i området ved Krokeide.

— Han skrev brev både til Bergen og Omegn Havnevesen og Sjøfartsinspektøren om dette. Ufattelig tragisk at han ble offer for dette selv, sier han.

Politiet legger seg flat

Først 18. januar i år fikk tiltaltes forsvarer, advokat Fredrik Verling, berammingsbrevet fra Bergen tingrett.

— Politiets saksbehandling har ikke vært forsvarlig på noen måte. Det har vært en stor påkjenning for min klient å måtte vente på en avklaring, sier han.

Politiadvokat Åse Berit Børve innrømmer at det tok for lang tid.

— Det er bare å beklage, sier hun til Bergens Tidende.

Børve forteller at etterforskerne måtte vente lenge på tekniske rapporter i forbindelse med dødsulykken.

— I tillegg trakk dessverre påtalevurderingen ut i tid.

— Hvorfor det?

— Noen nærmere begrunnelse kan jeg ikke gi, bare beklage at saksbehandlingen tok så lang tid.

— Kan resultatet av dette bli at dere krever mildere straff for den tiltalte?

— Det har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Børve.

- VOND TID FOR FAMILIEN: - Helt skandaløstat både familien og tiltalte har måttetgå og vente så lenge på en avklaring, sierTore Høyte, sønn av Haldor Høyte. Hanlegger ikke skjul på at den trege behandlingenhos politiet forlenget den vonde tidenfor familien.
EIRIK BREKKE
ULYKKEN: En daycruiser pløyde i stor fart tvers overHaldor Høytes betydelig mindre plastbåt og kjørte rett ifjellet. Ulykken skjedde 9. september 2003.ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ