— I dag skammer jeg meg over å være norsk.

Slik innledet jusprofessor og tidligere UiB-rektor Jan Fridthjof Bernt et følelsesladet innlegg på Facebook fredag kveld (se bildet over).

Bakgrunnen var Høyesteretts avgjørelse fredag om å avslå anken fra to asylbarn. Avgjørelse vil trolig skape presedens for rundt 500 asylbarn rundt omkring i landet, heriblant Nathan Eshete som bor i Bergen.

— Vi ofrer vår egen medmenneskelighet og anstendighet for å vise verden at vi er prinsippfaste, og at ingen skal lure seg inn i vårt selvtilfredse paradis, skriver Bernt videre i meldingen sin.

Hensyn til barn vs. innvandringspolitikk

Han utdyper sitt engasjement overfor bt.no:

— Vi kan ikke være så redde for at noen som ikke burde få komme inn i landet gjør det, at vi er villige til å utsette barn for slike påkjenninger, sier Bernt.

— Jeg kan ikke se at det er tilstrekkelig grunn til å hive ut barn og familier som er veltilpasset og vel integrert i det norske samfunnet for å markere et prinsipp.

Intern uenighet i Høyesterett

Bernt mener ikke at Høyesteretts avgjørelse uten videre kan tas til inntekt for at UDI har handlet korrekt i asylbarnsakene.

— Jeg må minne om at det var dissens i Høyesterett, sier Bernt.

Ifølge NRK støttet høyesterettsjustitiarius Tore Schei mindretallet, som altså ikke ville forkaste anken.

— Det er åpenbart at når kompetente jurister har ulike oppfatninger, så hadde Høyesterett et handlingsrom. Det har flertallet ikke vært villige til å bruke.

- Kan føre til søksmål mot Norge

Jussprofessor Bernt trekker frem to argumenter for at Høyesterett burde handlet annerledes.

  1. Høyesterett skal holde humane idealer høyt. Bernt mener retten i dette tilfellet burde lagt avgjørende vekt på de humanitære hensynene.
  2. Norge har forpliktet seg til å følge FNs barnekonvensjon, som har forrang for norsk lov. Ifølge Bernt har Høyesterett med sin avgjørelse satt Norge i en situasjon hvor man risikerer søksmål for et brudd på barnekonvensjonene.

— Uansett utfallet av et slikt søksmål, Norge bør ikke være ett av de landene som balanserer på grensen for det lovlige på denne måten, sier Bernt.

Får støtte fra annen eks-rektor

Bernt forteller at han har fått svært mange positive reaksjoner etter at han fredag kveld la ut meldingen på Facebook.

Mange har valgt å dele Bernts melding videre på nettsamfunnet.

En av dem som uttrykte sin støtte, var Kirsti Koch Christensen, som også er tidligere rektor ved UiB. Hun beskriver fredagens dom som "skuffende", men kanskje ikke så overraskende.

— Flertallet har avsagt en dom i tråd med det lovverket vi har, som jeg oppfatter gir for stort rom for skjønn, sier Koch Christensen til bt.no.

Hun mener saken om asylbarna først og fremst er en sak for Stortinget.

— Jeg mener at Stortinget som vår lovgivende forsamling må sørge for at vi får et lovverk hvor det er helt klart at det er barnets beste, snarere enn innvandringspolitiske hensyn, som skal telle i slike saker.

- Rettferdig

Justisdepartementet avviser at asylpolitikken er for streng.

— Jeg lytter til kritikken, men er altså uenig fordi vi fører en konsekvent og rettferdig innvandringspolitikk. I rettferdigheten så ligger det også at vi må stille krav om retur for dem som får avslag, sier statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) til NTB.

NRK har snakket med alle de tolv biskopene i landet. Ifølge kanalen er samtlige skuffet over dommen, som de mener bryter med barns rettigheter.

Biskopen i Bergen, Halvor Nordhaug, er opprørt og mener den rødgrønne driver en umenneskelig asylpolitikk. Biskopene mener politikerne må gjøre noe for å endre asylpolitikken.