— Det er lovlig for arbeidere å starte arbeid mens man søker skattekort og ID-kort. Og det er nokså vanlig at utenlandske arbeidere starter å jobbe før disse papirene er på plass, sier Kan.

Han viser til at de to litauerne som ikke har skattekort, har søkt om dette.

  • Og med skattekort og personnummer på plass kan man registrere seg i arbeidstakerregisteret. Først da vil man kunne få ID-kort. Dette har vi gjort mange ganger, og vi kjenner derfor rutinene svært godt, sier Kan.

De 27 latvierne som jobbet for et entreprenørselskap som hadde oppdrag for Kan sitt selskap på Storhaugen i høst, har enten fått papirene på plass eller reist hjem igjen.

— Entreprenørselskapet har nå avsluttet arbeidet for meg, opplyser Kan.

  • Jeg har alltid stilt krav om at arbeidstakere skal betales tarifflønn og at alle norske regler skal følges overfor de entreprenører vi har kontrakt med, understreker investoren.
  • Hva betaler du arbeiderne på Storhaugen nå?
  • De får tarifflønn på 133,50 kroner timen.
  • Mottar de også kost, losji og hjemreiser?
  • Nei, de er kommet til Norge frivillig og jobber for norske selskaper med oppdrag i Bergen. Da har de ikke krav på annet enn det norske arbeidstakere har.
  • Leier de bolig hos deg?
  • Ja. De er fem stykker som leier en leilighet på 80 - 90 kvadratmeter.
  • Ble byggeprosjektet i Pilestredet Park i Oslo stanset av Arbeidstilsynet på grunn av arbeidsforholdene?
  • Vi ble ikke stanset på grunn av arbeidsforholdene for de ansatte, vi ble stanset noen timer på grunn av renhold av et spiserom. Denne stansingen kunne vært unngått om det hadde vært bedre kommunikasjon mellom Arbeidstilsynet og entreprenør. Tilsynet hadde for øvrig misforstått flere forhold. Men dette ble oppklart, og etterpå takket Arbeidstilsynet for samarbeidet, sier Kan.

Han bekrefter at Skatt Vest nå har bedt om navneliste og opplysninger om hvem som jobber på arbeidsplassen oppe på Årstad.