SVs valgkampåpning i Hordaland ble preget av borrelyder, fluorlukt og noe tafatt posering i en tannlegestol.

SVs førstekandidat Audun Lysbakken har gjort tannhelsereformen til sin kampsak nummer én. Og etter at også Aps landsmøte i vår vedtok å jobbe for en slik reform, har Lysbakken god tro på gjennomslag i en Soria Moria II-avtale.

– Vi vet at det blir en rød-grønn tannhelsereform. Men vi er mer konkret i våre ønsker enn Ap hittil har vært. I dag er det slik at faller du i skibakken og brekker en arm og slår ut tenner, så tar staten ansvar for armen, mens du må betale all tannbehandling selv, sier Lysbakken.

Dårlig tannhelse

Han la i dag frem tall som viser at utgiftene til tannbehandling er fordoblet fra 1995 til 2006. Hordaland er fylket med fjerde dårligst tannhelse i landet.

SVs forslag innebærer følgende:

Billigere tannlege for alle. SV vil ha tannbehandling inn under egenandel-ordningen. Med dagens satser vil det bety at staten betaler alt unntatt 2500 kroner i året.

  • Alle som er under 23 år, skal få gratis tannbehandling. I dag er det gratis til 18 år, og 75 prosent rabatt til fylte 20 år. Spesielle grupper har dessuten støtteordninger.
  • Driftstilskudd til tannleger i distriktet. Dette skal gi bedre dekning av tannleger i hele landet.
  • Standardiserte satser hos alle tannleger. I dag er det markedspriser på tannlege.Å gjennomføre en slik reform, vil koste mellom syv og åtte milliarder kroner årlig. Lysbakken mener det er rom for det innenfor dagens statsbudsjett.

– Barnehagereformen har kostet enda mer. Nå er vi nesten i mål med den. Da er dette neste store reform som skal utvide velferdsstaten, sier han.

– Men er det rett å utvide velferdsordningene hele tiden? Mange mener Norge bør begrense de offentlige utgiftene?

– Det er et politisk spørsmål. Vi øker ikke utgiftene folk har på tannbehandling, vi bare endrer måten folk betaler på. All erfaring viser at helsevesen er et område som det er best å finansiere over skatteseddelen, se bare på USA. Privatfinansierte ordninger er dyrere og dårligere enn offentlige.

Mange venter for lenge

Tannlege Kjell Størksen ved Haukeland Universitetssykehus forteller at han ofte ser pasienter som har ventet for lenge med å gå til tannlege.

– Når folk blir over 20 og må betale full pris, tar de seg ikke råd til å gå til oss. Da ender det gjerne med en større rotfylling i stedet for et mindre inngrep, sier han.

Rusmisbrukere og eldre mennesker med gebiss er andre grupper som har mange problemer, men som ofte ikke har råd.

SVs annenkandidat, Gina Barstad, håper også på en stortingsplass, selv om meningsmålingene ikke tyder på det nå.

– Målet er 10 prosent og to kandidater fra Hordaland. Dessuten er det jo mulig å få et utjevningsmandat, sier hun.

Barstads kampsaker er miljøpolitikk og likelønn mellom kjønnene. Hun sier hun vil kjempe hardt for lyntog mellom Oslo og Bergen dersom hun kommer på Stortinget.