I løpet av januar ble det begått 13 innbrudd i boliger i Bergen. Seks eneboliger og syv leiligheter ble utsatt, og det er ingen områder som utmerker seg som spesielt utsatte. I hele Hordaland ble det meldt om 30 innbrudd i januar.

Les også: Mange flere må gi DNA

Nye muligheter

Senest i helgen ble rekkehuset til en firebarnsfamilie i Øvre Riplegården robbet for verdier for over hundre tusen kroner.

– Jeg tror at politiet vil oppklare flere og flere av denne typen forbrytelser i tiden som kommer. Med de nye DNA-reglene vil politiet ha nye muligheter, som jeg tror kommer til å bety mye, sier leder for tyveri— og brannavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon, politioverbetjent Siri Doksæter til bt.no

Bedre enn snittet

Doksæter forklarer at nye regler for registrering av DNA hos kriminelle trådte i kraft i september i fjor, og at politiet nå for alvor er kommet i gang med anvendelse av de nye mulighetene de medfører.

Reglene går ut på at samtlige personer som dømmes til fengsel i 60 dager eller mer, må avgi DNA til registrering hos politiet.

DNA skal også kunne registreres ved mistanke, og sjekkes opp mot uavklarte saker.

– I 2008 var oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser i Bergen på 38 prosent. Det er slett ikke verst, og bedre enn snittet i landet. Jeg tror imidlertid at tallet vil bli langt bedre med de nye reglene. Vi gjør grundig arbeid på åstedene, og sikrer spor, sier Doksæter.

Flest nordmenn

Det ble i løpet av 2008 registrert 118 innbrudd i boliger i Bergen. Det er nøyaktig like mange som året før. I 2001 til 2003 var tallet under hundre, før det kom et oppsving i denne typen kriminalitet i 2004, da det ble registrert 139 innbrudd. Det verste året var 2006, da det ble meldt om hele 179 innbrudd i Bergen.

– Tallet for fjoråret er altså ikke høyt, og vi tror det vil gå nedover. Det er mange gjengangere i denne typen kriminalitet, forteller Doksæter.

– Innbrudd i boliger blir som oftest begått av nordmenn, og de aller fleste er relatert til rusproblemer, slår hun fast.

PRIVAT
VIL TA FLERE: Politioverbetjent Siri Doksæter tror på flere oppklaringer av innbrudd i framtiden.
Bjørn Erik Larsen