— Kreftpasienter skal ikke vente så lenge. Vi tar ansvaret for at han måtte vente fire uker etter at avgjørelsen om operasjon var tatt. Men årsaken er dårlig kapasitet, sier seksjonsoverlege Asgaut Viste ved Seksjon for mage- og tarmkirurgi ved Haukeland sykehus.

Med kreft i bukspyttkjertelen kunne Stensund kanskje fått livet forlenget med opptil et par år, dersom operasjon var blitt gjennomført tidligere.

— Det kan vi ikke utelukke, sier Viste.

— Hvorfor gikk det nærmere fem uker før dere vedtok å operere?

— Ingen av undersøkelsene påviste kreftsvulst. Vi så ingen grunn til å stryke andre pasienter fra ventelisten, så lenge vi ikke hadde noen klar diagnose, sier Viste.

Han sier sykehuset ikke vil erkjenne mangelfull eller uforsvarlig behandling.

— Vi står inne for de faglige vurderingene. Men vi er ikke tilfreds med ventetiden vi ga ham. Viste sier pasienten ideelt sett skulle vært operert etter totalt to uker. For å komme dit trengs bedre operasjonskapasitet, flere sykepleiere og et mindre tungrodd system, ifølge overlegen.