• Politimakt mot barn er uhørt og skal ikke forekomme, sier barneombud Trond Waage.

Barneombudet er kjent med den betente barnefordelingssaken i Kvinnherad.

— Siden saken behandles i rettsapparatet, er jeg forhindret i å kommentere den. På generelt grunnlag vil jeg likevel advare på det sterkeste mot at politiet bruker makt mot barn. Vi er kjent med flere saker hvor barn er utsatt for slik maktbruk. Det skal selvsagt ikke forekomme, forteller Waage til Bergens Tidende.

Barneombudet mener belastningen for barna kan gi dem varige problemer.

— Å bli hentet med makt av politiet skaper store traumer og kan ødelegge barns forhold til foreldre, sier Waage.

Barneombudet presiserer at politiet som regel er profesjonelle i håndteringen av slike saker. Det er ikke alltid foreldrene. - Voksne blir primitive i barnefordelingssaker. Hensynet til barna blir skjøvet til side. Mange barn lider, uten at rettsapparat og politi nødvendigvis er koblet inn. Vi har ikke gode nok løsninger for å forhindre at familiekonflikter utarter seg, avslutter han.