– Vi har prøvd å finne ut hva som kan ha skjedd i dette tilfellet, men har foreløpig ikke kommet til bunns i saken. Det skal i prinsippet være umulig å foreta en sammenkobling av navn og feilinformasjon slik det er gjort her, sier kommunikasjonsrådgiver Sissel Mæland i NAV Hordaland.

– Foreløpig er det hele en gåte for oss, men en eller annen rutinesvikt må ha skjedd her. Vi går nå gjennom hele saken og alle trinnene i saksprosedyren for å finne frem til punktet der det har gått galt, slik at noe tilsvarende ikke skal skje igjen, sier Mæland.