• Dette høres ut som en ren kommunikasjonssvikt, sier helsebyråd Trude Drevland.

— Nettopp for å forhindre slike situasjoner har Bergen kommune etablert en arbeidsgruppe som i samarbeid med sykehusene skal vurdere hvilke pasienter som kan skrives ut og hvilke tiltak som må iverksettes i etterkant, sier Drevland.

Alle skal i prinsippet ivaretas etter dette systemet.

— Ordningen har fungert som den skal, men ingen systemer er vanntette. Uten at jeg kjenner enkelthetene i denne saken, vil jeg anta at det hele baserer seg på en ren glipp som må kunne ordnes opp i ganske raskt, enten ved at mer hjelp settes inn eller ved at mannen blir plassert et sted der han kan få den nødvendige hjelpen, sier Drevland.

— Slike historier skal vi rett og slett ikke ha i Bergen, sier hun.