• Fysioterapeut Ida M. Sætersdal ved Barneklinikken støtter langt på vei de seks førskolelærerstudentenes syn.

— Reglene for sikkerhet i barnehagene er blitt mye strengere. Alle kanter skal være borte, og ingenting skal ha en fallhøyde på mer enn 60 centimeter. Og selv om barn selvfølgelig ikke skal utsettes for fare, så er det vel heller ikke meningen at de skal leke i bomull, sier Sætersdal til Bergens Tidende. Hun mener at barn trenger å møte utfordringer, og at et skrubbsår i ny og ne ikke er så farlig.- Sånn er jo livet, og barn må få lov til å prøve seg. Sikkerheten må ikke gå foran barns behov, mener hun. Spesielt syns hun det er trist at så mange barnehager må fjerne lekeapparater fordi de ikke har råd til å sikre dem.- Det er en veldig lei konsekvens av innskjerpingen. Målet må hele tiden være å skifte ut apparater, ikke fjerne dem, sier Sætersdal.