11. august klokken 14.29. En e-post går ut fra den private adressen til Per-Ove Sletvik, distriktsstyreleder i Redningsselskapet i Hordaland. Vedlagt ligger en kopi av boken «Skibbrudd», Lars Sigurd Sunnanås nye, avslørende bok om ukultur i selskapet.

«For at ikke denne skrivekåte journalisten skal få inntekt på denne «blekka» si så sender jeg denne til dere», står det i e-posten, som er adressert til flere topper i Redningsselskapet.

— Ganske barnslig

Mailen har kommet forlaget i hende. Der er reaksjonene sterke.

Per T. Nordanger i Spartacus forlag sier at de økonomiske skadene potensielt kan være store etter denne spredningen, og mener saken både er straffbar og erstatningspliktig.

— Vi ser på dette som en tjenestehandling, noe som gjør saken enda mer alvorlig. Men vi ser at Redningsselskapet hevder at Sletvik handlet som privatperson. Det er et definisjonsspørsmål, sier Nordanger, som likevel har valgt å ikke straffeforfølge saken.

— Det hersker liten tvil om hva som har skjedd her, og han har angitt seg selv i en e-post. På tross av at dette er et ganske grovt brudd på loven om opphavsrett, valgte vi å ikke gå til anmeldelse. Vi sendte et brev og ba om erstatning på en symbolsk sum, noe vi fikk, sier han.

Regningen på 7200 kroner, noe som tilsvarer dobbel ordinær pris for eksemplarene som ble sendt ut.

I tillegg ba forlaget om å få en skriftlig beklagelse, samt en forsikring om at alle kopier ble slettet. Dette har de fått fra Sletvik.

Den digitale kopien er ifølge Nordanger trolig en pressekopi som har havnet på avveier.

- Dette er ikke vår sak

Generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet er helt klar på at slikt ikke skal skje.

— Noen som var omtalt i boken fikk den oversendt tidlig for å kunne forberede seg. Jeg var en av dem. Men så fikk vi informasjon om at boken kunne ha blitt spredd. Det ble sporenstreks sendt ut beskjed til alle i Redningsselskapet, at om noen hadde denne boken – så slett den! sier Stene til bt.no.

Han er veldig klar på at Sletvik handlet som privatperson, og ikke som en del av Redningsselskapet.

— Vi fikk en regning fra forlaget, og da måtte vi korrigere og si at regningen skulle til ham, og ikke til oss.

Stene sier at Redningsselskapet ikke vil forfølge saken videre.

— Vedkommende har avklart forholdet, så meg bekjent er det opp og avgjort, og vi ser på saken som ute av verden. Dette er ikke vår sak, sier han.

Innrømmer utsendelsen

Per-Ove Sletvik nekter først for å kjenne til utsendelsen, men andre gang bt.no tar kontakt innrømmer han å ha sendt den ut.

- Du skriver at du sendte den ut for at journalisten ikke skulle få inntekter av boken. Ville det ikke vært enklere for Redningsselskapet å ha kjøpt inn noen eksemplarer?

— Det ville det helt sikkert. Jeg gjorde dette som privatperson.

Han hevder å ha funnet den digitale utgaven av «Skibbrudd» på nettet.

- Hva synes du om boken?

— Den synes jeg ikke noe om.

- Hva skjer videre med saken nå?

— Den er ute av verden. Boken er slettet og alt er klarert med forlaget. Vi er ferdige med det.

- Har du mottatt en regning fra forlaget?

— Det vil jeg ikke uttale meg om.

PIRATKOPIERT: Forlaget Spartacus krever nå 7200 kroner i erstatning for spredningen av boken "Skibbrudd".
- REAGERTE RASKT: - Med en gang vi fikk informasjon om at boken ble spredd, ba vi alle i selskapet om å slette den, sier generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet.
Johannessen, Sara