• Vi skal selvfølgelig ikke bygge ned Haakonsvern, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den nye regjeringen har ennå ikke tatt standpunkt til om den går inn for å bevilge penger til ny tørrdokk på Haakonsvern. I gårsdagens BT ga tidligere admiral Jan Jæger uttrykk for at et nei til tørrdokk vil innebære ytterligere kompetanseflukt og nok et skritt i retning av å pulverisere Haakonsvern som et sjømilitært maktsenter.

— Jeg har stor respekt for admiral Jæger og hans faglige innsikt. Det kommer selvsagt aldri på tale å bygge ned Haakonsvern. Basen skal fortsatt være Sjøforsvarets hovedsenter, understreker Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Jeg har også forståelse for at det er behov for en ny tørrdokk, legger hun til.

Ap-statsråden legger skylden for manglende bevilgninger til tørrdokk på Haakonsvern på Bondevik-regjeringen.

— Problemet i denne saken er at den forrige regjeringen ikke har fulgt opp innholdet i forsvarsforliket. Der lå det inne at tørrdokken skulle bygges, sier Strøm-Erichsen.

— Som stortingskandidat lovet du helhjertet støtte til tørrdokken. Hvordan kan det ha seg at du ikke er like klar på dette nå når du er blitt forsvarsminister?

— Vi har en underdekning på forsvarsbudsjettet som vi må finne ut av. Vi er nødt for å se helheten i budsjettet før vi kan si noe mer om det er penger til ny tørrdokk på Haakonsvern. Dette trenger vi mer tid til.

Hun legger til at underdekningen på budsjettforslaget er på 0,9 milliarder kroner. I budsjettet skal regjeringen også finne rom for midler til Norges deltakelse i utenlandske operasjoner. Dette er kostnadsberegnet til 800 millioner kroner.

Så veldig mye mer tid får ikke de rød-grønne. 10. november skal det reviderte statsbudsjettet legges frem.

— Før den tid kan jeg ikke si så mye mer i tørrdokk-saken, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.