• Vår oppgave i denne saken er å forsøke å få all virksomhet i Breimveien inn i lovlige former, sier Willy Skilbrei i Bergen Byggteknikk.

I klagesaken til kommunen, bestrider Skilbrei flere av de opplysninger kommunen bygger sin sak på.

— Fyllingen er ikke 8-9 meter høy, men maksimalt 7 meter enkelte steder. Den er heller ikke rasfarlig, mener han.

I brevet heter det samtidig om fyllingen at denne er «stor og tøyd til grensen av utnyttelse av tiltakshaver. Dette innser han nå...»

Bergen Byggteknikk foreslår å flytte deler av massen og legge denne opp mot ny vegg på et uthus som Ronny Krogsæther nå søker reist på et kjellerliknende betongbygg på eiendommen. Dette for å dempe høyden på bygget.

I komité for miljø- og byutvikling er alle tillatelser til utfylling på eiendommen trukket tilbake fordi eier systematisk har unnlatt å følge de vedtak og pålegg kommunen har kommet med de siste fire årene.