Etter at BT tok kontakt har enhetsleder for NAV i Årstad, Robert Pettersen, satt seg inn i saken.

— Det vil bli vurdert andre botilbud enn Bjørnsons gate, et botilbud som er tilpasset hans behov, sier Pettersen.

Som en av sine oppgaver tilbyr NAV Årstad å drive booppfølging til personer med lav boevne eller med spesielle behov for tilrettelegging.

— Dette er en gruppe som har problemer med å komme seg inn på det private boligmarkedet, sier Pettersen.

Halvparten av byens kommunale boliger ligger i Årstad bydel. Men med ventelister på opp til to år, blir det neppe noen kommunal bolig på Girma Endrias.

— Vi skal se etter muligheter på det private markedet, sier Robert Pettersen.