— Det kan være lurt å skrive oppgaver for en bedrift slik at en allerede begynner å skaffe seg et nettverk og kontakter som igjen kan gi nye kontakter. For ingeniørstudenter kan det lønne seg det å få delta i prosjekter med tette bedriftssamarbeid, råder Stein Langeland i Aetat.

— Det kan være lurt å skrive oppgaver for en bedrift slik at en allerede begynner å skaffe seg et nettverk og kontakter som igjen kan gi nye kontakter. For ingeniørstudenter kan det lønne seg det å få delta i prosjekter med tette bedriftssamarbeid, råder Stein Langeland i Aetat.

Hvis en er villig til å flytte på seg som nyutdannet, øker sjansene til å få sin første jobb. En må også ha tilbøyelighet for hvilke type jobber en tar.

For eksempel anbefaler Rønnaug Tveit ved Karrieresenteret nyutdannede journalister til å reise hjem og jobbe i lokalavisen før de søker jobb i større medier.

I jungelen av studieutvalget, er det ikke like å orientere seg. Fordelen med profesjonsutdanning framfor en generell utdanning med samfunnsvitenskapelige- og historisk-filosofiske fag er lavere grad av arbeidsledighet hos for eksempel lærere og sykepleiere. Samtidig vil en med en generell utdanning ha flere valgmuligheter.

— For eksempel kan juss og lærerutdanning anvendes mange steder. En utvikler gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter som kan blant annet brukes innen personal- og organisasjonsyrker, sier Langeland.