— Jeg har forstått det slik at våre pasienter ble brent først når de kom ut av flyet, at det ikke tok skikkelig fyr før de var ute, sier Bakke som er klinikksjef ved kirurgisk avdeling på Haukeland sykehus.

Han slår fast at ingen av de seks på Haukeland vil få alvorlige fysiske men etter ulykken, men at noen må regne med arr etter forbrenningene.

— Fem av de seks pasienten som er hos oss har brannskader opp til tredjegrads forbrenning. Skadene er for det meste på eksponerte områder, i ansiktet og på hendene, forteller Bakke.

Han fulgte med de skadede som kom inn i går, og snakket selv med tre av dem. Han fortalte at pasientene var svært preget av ulykken.

— Det har vært voldsomt, og alle som er her har mistet en eller flere kolleger, sier klinikksjefen.

Det var ingen pårørende som kom til Haukeland i går, men alle brukte mye tid på telefonen for å snakke med sine nærmeste.

— Bortsett fra én, er alle som er hos oss hjemmehørende i Rogaland. Noen av dem vil bli overført til sine lokale sykehus onsdag, sier Bakke.