— Bildene er skremmende. Dette er en situasjon som kan resultere i et langvarig traumatisk minne for barnet. I år 2001 bør vi ha kommet lenger enn å utsette barn for denne typen metoder, sier psykologen.

— Politiet har samlet mye erfaring i å bruke tålmodighet i slike situasjoner. Her er den erfaringen tydeligvis ikke blitt brukt, sier Dyregrov, som også mener at de barnefaglige som var til stede inntok en meget passiv rolle.

— Gutten ble behandlet som en kriminell som skulle i fengsel. Det er uverdig, og må ikke skje barn, sier Dyregrov.

— Dessuten skal en gutt på 12 år ha et ord med i laget i slike saker, sier der erfarne psykologen.