— En sjokkartet opplevelse, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF) om utsettelsen av stortingsbehandlingen.

— Det er tidskritisk i forhold til progressen her i byen. Også de som venter på Hardangerbro-vedtaket er bekymret, sier Iversen.

Hun mener at en utsettelse av behandlingen av disse sakene, vil være kritisk i forhold til progressen i byutviklingen.

Blant annet vil en slik utsettelse få innflytelse på når de nye bompengestasjonene kan bli satt opp. Nå haster det neppe for Bergens bilister at flere bomstasjoner kommer opp, men det er naturlig nok ikke like kjekt for kommunens inntekter.

— Det er litt uro knyttet til fremdriften av bybaneprosjektet. Med en slik utsettelse kommer vi ikke videre med prosjektering og organisasjon, noe som kan bli kritisk i forhold til anleggsarbeidet, sier Iversen.