Regnestykket tar utgangspunkt i at Statnetts beregninger om merkostnaden ved å legge sjøkabel på deler av strekningen Sima-Stavanger er riktig.

— Varig økning

Ifølge Statnett vil det bli rundt 3 milliarder dyrere å legge sjøkabler i de aktuelle områdene, i stedet for å bruke master. Hvis man tar hensyn til Statnetts kostnader ved drift og avskrivning av nettet, og fordeler merkostnaden likt på landets 2,7 millioner målepunkter, sitter man igjen med en ekstraregning på drøyt 100 kroner pr. strømmåler, skriver Aftenposten.no.

— Dette vil være en varig prisøkning, sier Nils Martin Espegren i NVE til Aftenposten.no.

NVE jobber nå med å utarbeide mer detaljerte tall for forventet prisøkning på strøm.

Bekymret for dominoeffekten

Vassdrags— og energidirektør i NVE, Agnar Aas, sier til NRK at han er mer bekymret for presedensen en eventuell helomvending i Hardanger vil skape, enn for om nordmenn går med på å betale noen kroner mer i året for en sjøkabel.

— Hvis dette skaper den presedensen at vi heretter skal legge kraftledningene på sentralnettet og regionalnettet i jord- og sjøkabel, så snakker vi om flere tusen kroner årlig i økt nettleie for hver av oss. Dette kommer i tillegg til de ekstrakostnadene dette påfører industri og næringsliv, sier Aas.

De siste ti årene har gjennomsnittlig nettleie i Norge økt fra 19,5 øre pr. kilowattime (kWh) i 2. kvartal 2000 til 27,6 øre/kWh i 2. kvartal i år - eksklusive avgifter. En husstand i Norge bruker i snitt 21500 kWh i året

Er du villig til å betale 100 kroner mer for sjøkabel fremfor master?