• Generalinspektøren for Sjøforsvaret har selv foreslått dette kuttet i aktiviteten for å få balanse i regnskapet.

Det sier sjefen for presse— og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, brigader Geir Anda, til Bergens Tidende.

— Er det forsvarlig at en så stor andel av Marinens fartøyer blir lagt i opplagsbøyene?

— Forsvarssjefen har fått et tall å forholde seg til. Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, har selv forslått dette nedtrekket på sitt budsjett. Finseth og sjef for Kysteskadren, flaggkommandør Trond Grytting, må svare på om dette er en betryggende måte å redusere beredskapen på, sier Anda.

— Forsvarssjefen har fått et tall å forholde seg til når det gjelder forsvarsbudsjettet for neste år. De to andre forsvarsgrenene - Hæren og Luftforsvaret - holder for tiden på å utrede hvordan de skal kutte utgifter. De har ennå ikke konkludert. Sjøforsvaret derimot er ferdig med sin vurdering, og har altså utarbeidet en tiltakspakke som betyr en reduksjon i budsjettet på 137 millioner kroner, sier Anda.

— Hvor stort kutt i kostnadene vil de to andre forsvarsgrenene bidra med?

— Det er ikke klart fordi de ikke er ferdig med sine vurderinger. Men siden de har tatt kutt tidligere og har en mindre ubalanse enn Sjøforsvaret, vil Hæren og Luftforsvaret få mindre kutt, sier Anda.

— Blir det liknende kutt i driftsmidlene neste år?

— Det er å håpe at vi slipper det. Men det er avhengig av budsjettildelingen.

— Er de drastiske tiltakene taktikkeri fra Forsvarets side for å presse politikerne til å legge mer penger på bordet?

— Nei, det er ren og skjær ansvarlig nedtrekk av utgifter for å få balanse i regnskapet.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold var ikke tilgjengelig for kommentar i går. Pressetalsmann i Forsvarsdepartementet, avdelingsdirektør Martin Lone, forteller til Bergens Tidende at Devold fortsatt er på feriereise.

FORESLÅTT KUTT: Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, har selv foreslått kuttet i aktiviteten. ARKIVFOTO: ENDRE HOPLAND