Det opplyser administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjordline til bt.no.

— Rutinene våre er at det skal sjekkes hver halvtime, og jeg har fått bekreftet at det ble gjort også i dette tilfellet. Det praktiseres ved at man åpner en luke og kikker inn, sier Fardal.

Gikk ikke inn

Nattevaktene pleier imidlertid ikke gå inn i arresten for å sjekke personen fysisk, med mindre det er noe som virker unormalt.

— Det var ikke noe som tydet på at noe var galt i dette tilfellet, før det ble slått alarm klokken 07.50. Da oppdaget nattevakten at det var en krisesituasjon, sier Fardal.

Arresten er kameraovervåket, og bildene vises både på broen, og hos vakten i resepsjonen. De skal ikke ha sett at noe var galt på tv-bildene.

Videobildene er ikke lagret.

— Det er kun i spesielle tilfeller at det blir gjort opptak fra arresten, sier Fardal.

På ruten mellom Hirtshals og Stavanger/Bergen skjer det tre-fire ganger i måneden at personer blir satt i arrest. Fjordline har om lag 400 avganger i året på strekningen.

Fra Nordhordland

Den omkomne 20-åringen er fra en kommune i Nordhordland.

Politiet undersøker nå om rederiet Fjord Line, som eier skipet, har handlet i tråd med regelverket for bruk av skipsarrest.

— Etterforskningen vår vil blant annet søke å avdekke om man har opptrådt i strid med denne forskriften eller ikke, sier politiadvokat Ørjan Ogne i Hordaland politidistrikt.

Nattevakten som slo alarm, varslet førstestyrmannen, som igjen varslet ambulansen.

Den var på plass klokken 08.05. Politiet var på stedet klokken 08.30.

Danske regler

I 2006 døde en 21 år gammel mann mens han ble holdt i arrest på et Color Line-skip. Tre år etter kom forskriften om bruk av skipsarrest om bord på norske skip.

Ifølge forskriften skal det føres tilsyn med arrestanten hver time, med mindre omstendighetene tilsier hyppigere tilsyn. Forskriften er sydd over samme mal som politiets arrestforskrift.

Forskriften sier også at behovet for helsehjelp skal vurderes før vedkommende blir satt i arrest. MS Bergensfjord er imidlertid underlagt danske sjøfartsmyndigheter.

— I det danske regelverket er det ikke spesifisert hvor ofte man skal sjekke arresten. Men i våre interne rutiner praktiserer vi kontroll hver halvtime, sier Fjordline-direktøren.