Det var heller ikke lys i tunnelen.

— Det var svært uheldig at det ikke var lys. Nødsambandet fungerte da vi kom lenger inn, så det er mulig at ledningen var smeltet. Jeg hadde kontakt med mine brannfolk på redningskanalen internt i brannvesenet, men vi måtte bruke mobil for å kontakte de som sto ute, sier brannsjef Arvid Gilje i Aurland kommune.

Ikke etter retningslinjene

I retningslinjene for innsats i tunnelbranner heter det at det «normalt ikke vil være aktuelt å rykke inn i en tunnel uten at det er mulig å opprette samband mellom innsatsmannskapene og innsatsledelse på utsiden av objektet».

Det advares også mot branner der isolasjonsmateriale i brannfarlig PE-skum har tatt fyr. Da vil «brannvesenet i de fleste tilfeller ikke ha mulighet til å kunne foreta livreddende eller slukkende innsats i tunnelen før brennbart materiale er borte».

Må redde seg selv

— Det betyr at det kan være tilfeller der brannvesenet ikke får gjort noe inntil de har kontroll over røyken og samband. Det handler om at brannfolkene også må ha trygge arbeidsforutsetninger, sier avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Han sier at tunnelsikkerheten i Norge er basert på det såkalte selvredningsprinsippet, det vil si at bilistene selv skal klare å komme seg ut av en brennende tunnel.

— De fleste lengre tunneler har mekanisk ventilasjon, som betyr at vi kan få mye frisk luft inn i røyken. Da skal det være mulig å overleve der, samtidig som brannmannskaper kan komme seg inn og starte slukkingsarbeidet, sier han.

- Tilfredsstillende

Austerheim mener brannsikkerheten i norske tunneler er tilfredsstillende, men sier at mye gjenstår før den er på topp.

— Vi har rundt 1000 tunneler over 500 meter i Norge, og mange er bygget på en tid med andre sikkerhetsregler. Forsterket ventilasjon, samband, videoovervåking og lignende må til. I tillegg pågår det et arbeid for å skifte ut eller tildekke brannfarlig PE-skum, sier Austerheim.

— Hvor stor risiko er det for at Norge vil oppleve en stor tunnelbrann med mange døde?

— Det er vanskelig å si, det vil alltid være en restrisiko. Men det er en kjensgjerning at det kan skje, dersom alle forutsetninger ligger til rette for katastrofebrann.

- Ut mot trekken

Statens vegvesen jobber for at brann i tunnel skal bli et tema i førerkortopplæringen. I fjor hadde veivesenet følgende råd til bilister som havner i en slik brann:

— Det gjelder å komme seg ut av tunnelen. Og veien ut må alltid gå mot trekken. Da gjelder ikke regelen korteste vei ut, men sikreste vei. Dessuten er det viktig å søke nærmeste brannslokkingsapparat eller nødtelefon i tunnelen og løfte av enten apparatet eller røret for å gi en indikasjon hvor i tunnelen det brenner, sa seksjonssjef Ole Kristian Torgalsbøen i Statens vegvesen.