Mer enn halvparten av dødsulykkene i trafikken kunne vært unngått hvis bilistene ikke hadde kjørt for fort, i rus eller vært uoppmerksomme, mener eksperter.

Tirsdag la samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) mye av skylden for den eksplosive veksten i antallet dødsulykker på bilistene. Nå får hun støtte fra flere hold:

Bedre veier ville ikke ha ført til vesentlig færre dødsulykker, mener både Transportøkonomisk institutt (TØI) og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

– Det er litt søkt å forklare den dramatiske økningen i antallet dødsulykker siden i fjor med dårlige veier, sier forskningsleder Fridulv Sagberg ved TØI til Dagsavisen.

Administrerende direktør Leif N. Olsen i ATL er enig.

– Det største problemet er sjåførene. Ut ifra ulykkesmønsteret så langt i år er det ganske klart at over halvparten av dødsulykkene kunne vært unngått med en annerledes oppførsel hos sjåførene.

Distriktssjef i UP i Follo, Ole Høiby, deler denne oppfatningen. De siste årene har han sett klare tegn på at folks atferd i trafikken er blitt verre.

– Siden 2003 har utrykningspolitiet hatt en økning på 50 prosent i antall beslaglagte førerkort for grove overtredelser. I tillegg er overtredelsene det er inndratt førerkort for, grovere og farligere, med enda høyere hastigheter og aggressiv kjøring enn det var tidligere, sier Høiby til NRK.

Til sammen har 137 mennesker mistet livet på norske veier i år, 40 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Hva kan gjøres for å få ned antallet dødsulykker på norske veier? Si din mening i kommentarfeltet under.

SKYLDER PÅ SJÅFØRENE: I Hordaland hadde vi den verste starten på 21 år med antall ulykker på veiene. Her fra en dødsulykke i Arnanipatunnelen tidlig i år.
Silje Katrine Robinson