Det var 2. februar 2012 at Lynglund satt på med sjefen sin på vei til Austevoll. Ujngdommen arbeidet som lærling for mannen som satt bak rattet. Ved Åkyllaren mistet sjåføren kontrollen over bilen. Han kjørte utfor veien, og Lynglund døde. Selv kom han seg ut av bilen som lå under vann.

— Jeg fikk sleng på tilhengeren og mistet kontrollen. Vi gikk 180 grader rundt og jeg husker bilen tippet sidelengs. Det var hyling og skriking da vi havnet utfor veien, sa han da han vitnet i retten.

Seks måneder fengsel

Sjåføren er nå funnet skyldig etter samtlige punkt i tiltalen. Nordhordland tingrett har dømt ham til seks måneder fengsel. Fem av dem gjøres betinget.

Retten mener mannen ikke avpasset farten etter forholdene. I tillegg mener retten at bilen ikke skulle ha vært på veien, slik aktor påsto. Bilen var blant annet begjært avskiltet, og de sakkyndige beskrev den som farlig.

«Tiltalte velger å kjøre en trafikkfarlig bil, som i seg selv er straffbart, og da må marginer i hvert fall ligge så langt inne på riktig side av farestreken at turen fremstår som mest mulig sikker. Det har ikke skjedd i dette tilfelle og turen endte fatalt. Slik retten ser det har tiltalte vært grovt uaktsom når han har trosset alle faresignaler knyttet til bilens tekniske tilstand og benyttet denne bilen som trekkvogn til henger med last», heter det i dommen.

Mens sjåføren mente at det var glatt veibane på grunn av frost, sier dommerne at ingenting tyder på at det stemmer. Tvert om, skriver de, la ikke politiet merke til frost, temperaturen var 1 grad, og sakkyndige har ment at bilen ville fått en annen rotasjon ved frost.

Dømt til erstatning

Retten mener ulykkens kan forklares med kjøretøyets dårlige tekniske stand, lastens sikring og farten sjåføren holdt.

«Fører og eier har ikke forsikret seg om at kjøretøyet var i forsvarlig og forskriftsmessig stand», heter det i dommen. Aktor la ned påstand om fengsel i åtte måneder, men dommen ble noe mildere, blant annet fordi etterforskningen har tatt tid.

Sjåføren er også dømt til å betale 250.000 kroner til Lynglunds foreldre. Han mister også sertifikatet i tre år. Da BT snakket med far til Christer Lynglund under rettssaken, hadde han en bønn til bileiere.

— Vi har et biltilsyn som stiller krav til bileierne. Disse kravene må følges. Folk må skjønne hvor viktig det er for eksempel med periodisk kjøretøykontroll, sa Helge Lynglund.

I SJØEN: Bilen ble liggende i sjøen med hjulene i været etter utforkjøringen på Austevoll 2. februar 2012. Her er redningsmannskap i sving.
DMMØGSTER
TIL SYKEHUS: 18-åringen ble fraktet til luftambulanse-basen i Grønneviksøren i Bergen, men livet sto ikke til å redde.
PER LINDBERG (ARKIV)