— Det hun sier er helt rett. For kundene er fremkommelighet, frekvens og pris det viktigste - i den rekkefølgen. Og hun har helt rett i at det som hindrer bussene i å kunne konkurrere med privatbilene, er trafikale forhold.

— For at bussene skal bli mer attraktive må forholdene legges bedre til rette. Hvis bussene blir stående i samme trafikkø som privatbilene, taper bussene konkurransen, sier Enæs.

— Det er behov for at det blir laget kollektivfelt på flere strekninger på innfartsårene til Bergen sentrum. Blant annet i Nattlandsveien der det allerede er planlagt kollektivfelt.

— Problemet bussene strir med vil bli forsterket på strekningen mellom Nesttun og sentrum når Bybanen kommer i trafikk. For at bussene skal kunne være et viktig alternativ på strekningen må de prioriteres på veien, sier Enæs.