Oversikten er laget av nettstedet Poll of Polls for Bergens Tidende. Bak nettsiden står jussprofessor og valganalytiker Johan Giertsen.

Frp går tilbake i 22 av 28 kommuner der det er blitt utført meningsmålinger etter 22. juli. Sammenlignet med stortingsvalget for 2009 er fallet til dels svært dramatisk, med tosifrede prosenttall for en rekke større kommuner.

God motivasjon

Fylkesleder for Hordaland Frp, Gunnar Bakke, blir imidlertid ikke nedslått av tallene. Tvert imot er det bare god motivasjon til å jobbe hardt, sier han.

— Frp har fortsatt som mål å komme i posisjon i flere kommuner enn det vi har i dag, sier bergensordføreren.

— Det passer egentlig partiet godt at målingene viser at vi må jobbe hardt for å nå målene våre. Tidligere erfaring har vist at det er da vi gjør det best. Vi kommer til å ha fokus på de viktigste sakene og stå på helt til gongongen går. Ellers vil jeg ikke spekulere i prognoser.

Siv gjør velgerne usikre

Valgforsker Frank Aarebrot mener partileder Siv Jensens svake ledelse har mye av skylden for de dystre utsiktene. Frp-politikere legger i det ene øyeblikket vekt på å være forsiktige i uttalelsene sine, mens de i neste omgang blir veldig krasse, påpeker Aarebrot.

— En svak leder klarer ikke å sette tingene på plass. Hun sier for eksempel ikke at Carl I. Hagen snakker tøv og ber ham holde munn, men hun skryter ham heller ikke opp i skyene. Dermed bidrar hun til å gjøre egne velgere forvirret. Disse strømmer til vet ikke-gruppen, sier valgforskeren.

— Jensen skiller seg fra den forrige lederen ved at hun ikke hindrer at partiet sender ut signalstøy når budskap formuleres til velgere. En kan beskylde Carl I. Hagen for mye, men du var sjelden i tvil om hva han mente.

Vil ha mer lokalpolitikk

Gunnar Bakke vil ikke kommentere Jensens ledelse direkte, men sier at alle har forbedringspotensial.

— Det får bli opp til valganalytikerne å kommentere Siv Jensen. Ingen skal si at vi ikke kan bli bedre - alle kunne blitt bedre. Det er selvsagt viktig å lytte til tilbakemeldingene fra velgerne, sier Bakke.

— Hvor mye innflytelse tror du rikspolitikernes profil har på valgresultatene lokalt, for eksempel her i Hordaland?

— Så lenge media og TV kjører mye fokus på partilederdebatter og lignende, vil rikspolitikerne være veldig viktige. Jeg skulle ønske det var mer fokus på lokalpolitikk. Det er faktisk ikke Siv Jensen og Jens Stoltenberg som stiller til valg i år, sier Bakke.

Vet ikke-partiet

En del av Frp-velgerne forsvinner over til Høyre. Det er en del av forklaringen på at Høyre gjør det bra. SV avgir også velgere til Ap.

— Vi ser en viss konsentrasjon om de to store partiene, sier Johan Giertsen.

Generelt har Frp hatt lojale velgere gjennom de siste valgperiodene, sier stipendiat Hilmar L. Mjelde, som forsker på endringer i partimedlemskap ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB og er ekspert på Frp.

— Frp har gått fra å ha lav velgerlojalitet i begynnelsen til høy velgerlojalitet de siste årene. Men det har endret seg litt i det siste – det kan se ut som om de har gått tilbake til å produsere mange tvilere, sier Mjelde.

Normalt skal valgkampen brukes til å lokke velgere som sitter på gjerdet ned igjen og tilbake i partifolden, sier Aarebrot.

— I en valgkamp øker normalt lojaliteten til partiene. Usikkerheten blant tidligere velgere reduseres, men Frp har klart det kunststykket å redusere lojaliteten. Det skjedde også ved stortingsvalget sist. Partiet produserer langt flere hjemmesittere enn de mottar. Den siste tiden har det gått en diger strøm av velgere som oppga at de stemte Frp sist over i vet ikke-gruppen. Dersom partiet ikke makter å snu denne utviklingen, havner de i alvorlige problemer.

Si din mening i kommentarfeltet under!

LEDER: Siv Jensen får passet sitt påskrevet av Frank Aarebrot.
SCANPIX