Pettersen er dømt til elleve års fengsel for Nokas-ranet i Stavanger påsken 2004, og har sju år igjen av straffen.

I et leserinnlegg i Bergens Tidende onsdag skriver Pettersen at han er innelåst dagen lang og nektes permisjoner, skolegang og arbeid i fengselet.

Les innlegget: «Hatet vokser»

– Det stemmer ikke at han ikke har tilbud og aktiviteter tilgjengelig. Det stemmer heller ikke at han ikke får studere eller jobbe. Men ingen innsatte får velge fritt, sier fengselsdirektør Ketil S. Evjen.

Les også: — Et rop om hjelp

Han mener det er helt ok at Pettersen gir uttrykk for sin opplevelse av fengselsoppholdet i et leserbrev.

– Innsatte har samme ytringsfrihet som andre, og det er greit at de også er med i den offentlige debatten.

Evjen sier han har taushetsplikt om Pettersens konkrete soningsforhold, men han kan si dette:

– Pettersen sitter på en fellesskapsavdeling med seks innsatte som har hver sin celle, men deler stue og kjøkken. I tillegg har han sosiale tilbud gjennom trening, kirke, bibliotek og kulturtilbud innenfor fengselet.

Får ikke permisjon

«Utelukket fra de sosiale treningsøktene de andre fangene har gjennom fremstillinger og permisjoner» skriver Pettersen i leserbrevet.

– Det stemmer at han ikke får være med på den treningen som foregår utenfor fengselet. Det har med at han soner en lang straff, og er ennå tidlig i soningsforløpet. Muligheten for slike rettigheter øker mot slutten av soningen. Noen har strengere soningsforhold enn andre, sier fengselsdirektøren.

Han sier også at fengselet må gjøre en sikkerhetsvurdering i forhold til rettigheter for de innsatte.

- Det stemmer ikke at han ikke har tilbud og aktiviteter tilgjengelig. Det stemmer heller ikke at han ikke får studere eller jobbe. Men ingen innsatte får velge fritt, sier fengselsdirektør Ketil S. Evjen som svar på Pettersens lesebrev.
Bergens Tidende
KRITISERER: "Gode gammeldagse øksemord på hele familien blir småtteri i forhold til mine domspremisser", skriver Dan Pettersen i sitt leserinnlegg i BT.