— Jeg er veldig spent på hvordan det skal gå når jeg blir løslatt. Nå har jeg tilbud om å gå på skole utenfor fengselet, men det er tryggere her, sier Antonsen.

27-åringen er dømt for drapsforsøk. Også han ser på skolegang som selve snuoperasjonen i livet.

Han har selv valgt å sitte på lukket soning til skoleåret er ferdig, for å være sikker på at han kommer seg gjennom hele grunnkurset på allmennfaglig studieretning.

— Her trenger jeg ikke tenke på strømregningen, og stresse til bussen. Jeg står opp, går på skolen, spiser middag, trener og gjør lekser. Egentlig er det falsk trygghet, men det er det jeg trenger nå, sier Antonsen.

Først når skoleåret er over, flyttes han til åpen soning utenfor murene, og til høsten fortsetter han de påbegynte studiene på en skole ute.

Seniorrådgiver Torfinn Langelid i Hordaland fylkeskommune mener manglende tilrettelegging ved løslatelsen er det store problemet i norsk kriminalomsorg. Også i forhold til skolegang.

— Løslatelsen er selve akilleshælen vår. Det er ti overgangsskoler i Norge, blant annet en i Bergen. Der kan de innsatte fortsette det de har begynt på i fengselet, men dette fungerer ikke slik det burde, sier Langelid.

For selv om innsatte gjør det bra på skolen når de sitter i fengsel, er det mange som dropper ut med en gang de løslates.

— Det er det tverrfaglige samarbeidet mellom etatene som må bli bedre. Jeg har selv jobbet som lærer ved en overgangsskole, og har opplevd folk som kommer til skolen rett fra containeren. Det varer ikke lenge når folk ikke har et sted å bo, sier Langelid.

Antonsen har et nettverk rundt seg når han kommer ut, og tror han har fått selvinnsikt og selvtillit nok til å takle livet på utsiden på en god måte.

— Jeg var i et Black Metal-miljø og hadde stor psykiske problemer da drapsforsøket skjedde. Nå er jeg blitt kristen, og verdsetter helt andre verdier. Så får vi bare håp at det går bra å gå forbi Fotballpuben på vei til skolen, sier Antonsen.

NY MOTIVASJON: Jan Martin Antonsen (27) var aldri spesielt svak på skolen, men ble lei og droppet ut da festing, musikk og kamerater fristet mer. Nå har han full motivasjon til å studere for å få et normalt liv når han blir løslatt. Her underviser lektor Kjell Arne Skaar ved skolen i Bergen fengsel.
Arne Nilsen