– I en demokratisk prosess er det først nå som bystyret formelt har gjort vedtak i saken at det er mulig å klage, sier Blindheim, og oppfordrer folk til å benytte seg av klageadgangen som gjelder i tre uker fra nå.

Rådgiver i Miljøverndepartementet

– Hva er klagegrunnlaget?

– Det vil være ting som feil i saksbehandlingen, for dårlig utredning og at det ikke er tatt hensyn til nasjonale retningslinjer for arealplanlegging og biologisk mangfold, sier Kari Blindheim, som har erfaring som rådgiver i Miljøverndepartementet under Thorbjørn Berntsen.

– Miljøverndepartementet er siste klageinstans, sier hun, og mener at enkelte politikere nå trenger å bli konfrontert med retorikken sin.

– Til tross for fine ord om å ta vare på miljøet, så viser det seg gang på gang at dette ikke blir tatt hensyn til i de endelige vedtakene.

Lunsjpause

Kari Blindheim ønsket å komme med et innspill i Ikea-saken på vegne av den uformelle gruppen «Lokalt nettverk for vern av Antveitmyrane» før avstemmingen tirsdag. Ønsket ble avvist, men sammen med Grethe Blindheim (36) fra nettverket fikk hun et kort møte med leder Ruth Grung (AP) og nestleder Filip Rygg (KrF) fra Komite for miljø— og byutvikling.

– Hva kom ut av dette møtet?

– Ikke så mye, sier Kari.

– Det ble snakket om at vi opptok lunsjtiden deres, så vi følte oss mest til bryderi.

– Vi ble overrasket over Filip Rygg, sier Grethe.

– Han sa at det ikke var noen vits, siden saken var avgjort for lenge siden.

Lokaldemokrati

– Fikk dere snakket om åkerriksen?

– Det syntes ikke å være noen interesse for verken den eller områdets andre kvaliteter, sier Kari.

– Vi spurte om hvorfor AP og KrF har snudd i saken om Ikea-bygget, sier Grethe.

– De svarte at det var politikerne i forrige periode som hadde avgjort dette, og at de ikke kunne endre på noe som allerede var vedtatt. Ruth Grung mente også at det alltid ville være noen som ble sure uansett beliggenhet.

– Det undergraver hele lokaldemokratiet når avgjørelsen tas tidlig i prosessen, sier Kari.

– Innspill fra lokalbefolkningen blir da bare rusk i maskineriet.

For mer informasjon, klikk her.

HØRTE ÅKERRIKSE: - Jeg har hørt åkerriksen her gjennom hele min oppvekst frem til jeg flyttet i 2005, sier Grethe Blindheim (til venstre), som er oppvokst i området. Til høyre: Agnar Blindheim og Kari Blindheim.
Magne Fonn Hafskor
MEKREGAUK: - Vi kaller den også mekregauk. Den lager en helt annen lyd enn åkerriksen, kommenterer Agnar Blindheim (72) påstanden fra høyrepolitiker Dag Skansen om at det er en enkeltbekkasin han har hørt.
Magne Fonn Hafskor
NYBORGSMYREN: Det var ingen sjeldne fugler å se i området under vårt møte med de tre nettverksmedlemmene (fra venstre) Grethe Blindheim, Agnar Blindheim og Kari Blindheim.
Magne Fonn Hafskor