Hun mener likevel det ikke er rett at kommunen skal betale noe av familiens utlegg til sikring.

Da geologene i Multiconsult var ferdige med befaringen i Hetlebakkvegen, konkluderte de i et skriv fra 29.11.05 at det var to alternativer for boligen til familien Holum: Enten sanering eller omfattende sikring. Rapporten slo også fast at det ville bli nødvendig med vedlikehold og tilsyn av sikringen i fremtiden.

Dette var den samme konklusjonen som Multiconsult hadde etter raset på Hatlestad. Her gikk kommunen tidlig ut med at de ville ta økonomisk ansvar.

Byrådsleder Monica Mæland forklarer hvorfor de ikke kommer til å ta samme ansvar i Hetlebakkvegen.

— På Hatlestad gikk raset langs en kommunal vei. Det ble tidlig stilt spørsmål ved kommunens ansvarlighet for ikke å ha reagert på tidligere rasmeldinger. Slik var det ikke i Hetlebakkvegen. Der var det aldri aktuelt å holde kommunen ansvarlig, sier Monica Mæland til BT.

Mæland understreker at de satte i verk samme apparat for beboerne i Hetlebakkvegen som på Hatlestad, men at omfanget var langt mindre. Også fokuset fra media var mye svakere.

— Hadde saken stilt seg annerledes dersom familien Holum hadde henvendt seg til media?

— Nei, mitt generelle svar må bli at vi kan pålegge sikring, men det er grunneieres ansvar å sikre. Hadde Hetlebakkvegen vært kommunal, så hadde situasjonen vært annerledes, sier Mæland.

Mæland vil uansett beklage dersom familien Holum føler seg sviktet av kommunen.

— Da har vi ikke kommunisert godt nok, sier hun til BT.