— Sikkerhetsindustrien skaper utrygghet i folks bevissthet for å skape seg et marked, sier Jan Martin Skulstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF) i Hordaland.

Lørdag fortalte BTMagasinet om den sterke veksten i den norske sikkerhetsbransjen, blant annet som følge av nye oppdrag innen terrorsikring. Bransjen omsetter i år for over 6 milliarder kroner og har nå like mange ansatte som det finnes politifolk i Norge.

Politi under press

— Hvor er de etiske normene? Handler dette bare om å tjene penger, spør Skulstad. Han mener bransjen spiller på folks usikkerhet og skaper et falskt risikobilde, for i neste omgang kunne få økt salg av sine tjenester og produkter.

Politimannen illustrerer med et eksempel fra sin egen hverdag, der en representant fra et selskap ville selge innbruddsalarm til boligen hans. Selgeren viste til informasjon om at det hadde vært flere innbrudd i området.

— Jeg gikk inn og sjekket statistikkene og det viste seg at det ikke hadde vært noen innbrudd i det hele tatt i området der jeg bor, sier Skulstad.

Han mener det er naivt å tro at ikke sikkerhetsbransjen også spiller på terrorfrykt for å tjene penger.

— Vi trekker en nisselue langt nedover øynene dersom vi ikke ser at noen også vil tjene penger på terrorfrykten. Jeg synes det er rimelig opplagt.

Ikke tryggere med vektere

Skulstad tror likevel ikke at vi nødvendigvis blir tryggere av å ha flere vektere, gjerder og kameraer rundt oss.

— Det pøses milliarder inn i det vi tror er sikkerhet. Dette er et narrespill.

Skulstad frykter uklar rollefordeling mellom politi og vektere som følge av ekspansjonen i den private sikkerhetsbransjen.

— Vi er veldig bekymret. Hva skal vekterne drive med? Bør de for eksempel kunne anholde eller arrestere folk, slik det delvis gjøres i dag? Det er flere uavklarte gråsoner her, sier Skulstad.

Tar over politiets oppgaver

Det er ikke bare Skulstad som er opptatt av disse gråsonene. Ifølge den ferske stortingsmeldingen om politiets rolle og oppgaver kan veksten i vaktvirksomhet ha ført til «uklare grenser mellom politiets og vekternes ansvar og myndighet i det offentlige rom». Meldingen peker også på faren for at publikum oppfatter vekternes myndighet som større enn den i virkeligheten er.

— Jeg mener ikke at politiet skal ha monopol, og frykter ikke for konkurranse. Men det eksisterer en klisje om at sivilt næringsliv gjør ting billigere enn oss. Når vi ikke får bevilgninger til engang å delta i konkurransen, blir ikke konkurransen reell, mener Skulstad.

I et prøveprosjekt i Telemark, Vestfold og Søndre Buskerud har Hafslund, et av de største selskapene i sikkerhetsbransjen, overtatt fangetransport fra politiet. I Oslo har Securitas endatil tatt seg inn i selveste politihuset, der de vokter resepsjonen. Securitas har også overtatt sikkerhetsansvaret for t-banen i hovedstaden.

PF-lederen i Hordaland tror også politirollen kan bli utfordret fra militært hold.

— Forsvarets oppgaver skrumper inn. De må lete etter nye jaktmarker.

Assisterende politidirektør og tidligere politimester i Hordaland, Vidar Refvik, ser også faren for rolleblanding mellom politi og sikkerhetsbransje.

— Dette er ikke problemfritt. Det er viktig å holde fast på rollene og unngå at sikkerhetsbransjen spiser seg inn på politiets område, sier Refvik.

OVERTAR OPPGAVER: I dag er det like mange vektere som det er politifolk i Norge, og vekterne tar stadig flere oppgaver fra politiet. Securitasvekterne Eilif Eide og Silje Woldseth jobber i sikkerhetskontrollen på Flesland.