Ulykken har skjedd på den etter hvert ulykkesbelastede og smale strekningen mellom Fitjar sentrum og Vik. Under stengningen av E39 både i vår og høst har flere trailere veltet her, og personbiler har kjørt utfor veien.

– Denne gang var det en mor med tre små barn i alderen 5 til 12 år i ulykkesbilen. Hun har forklart at det kom en møtende bil imot, at hun kom litt for langt ut på kanten og klarte ikke rette bilen opp igjen, sier skadestedsleder og politibetjent Stein Straume ved Stord lensmannskontor til bt.no.

Lege og to ambulanser kom raskt til ulykkesstedet, men ifølge skadestedsleder var det ingen alvorlige personskader.

–Sikkerhetsbeltene reddet dem. Vi ser det gang på gang hvor utrolig viktig det er å sikre småbarn i bil, sier Straume.

Ulykkesbilen ble fraktet vekk av Falken redningstjeneste.

Lena Vermedal