— Den løsningen for strømforsyning som har vært på Barneklinikken har ikke vært god nok når dette kan skje. Sikkerheten til alvorlig syke barn har vært truet. Avdelinger som behandler alvorlig syke pasienter må ha en beredskap for slike situasjoner som er bedre enn dette. Helsetilsynet vil undersøke denne saken nærmere, skriver fylkeslege Helga Arianson i en e-post.

En mystisk påkjenning

En jordingsfeil på en høyspentkabel førte til strømstansen. BKK har ansvaret for høyspentledningene. De reparerte kabelen i går.

— Sannsynligvis har isolasjonen i en skjøt på en kabel vært svekket, sier Juliet Balgobin, presseansvarlig i BKK.

Hun skriver i en e-post at isolasjonen har fått «en ekstra påkjenning», uten å gå noe nærmere inn på hva denne ekstra påkjenningen kan ha vært.

— Dermed har det oppstått en jordfeil, konkluderer hun.

Forlanger rapport

— Det er grunn til å være bekymret for el-sikkerheten ved en del norske sykehus, sier Arild Hammer, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB).

I 2003 gjennomførte de en undersøkelse vedrørende strømsikkerheten ved norske sykehus.

— Ut fra undersøkelsen ser det ut til at vi og sykehusene har en ulik oppfatning av hva som er god nok el-sikkerhet, sier Hammer.

Han er særlig bekymret for sikkerheten ved eldre sykehus. Barneklinikken på Haukeland ble bygget på 1950-tallet.

— Vi vil nå be Haukeland om å sende oss en rapport om strømbruddet, sier Hammer.

I dag skal BKK ha et møte med teknisk avdeling på Haukeland og seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken i forbindelse med strømbruddet.

Elektrosjef ved Haukeland sykehus, Tom Erik Jonberg, så i går over det elektriske anlegget på Haukeland.

— Alt virker nå som det skal, sier Jonberg.

HELGE HANSEN