• Overvåkingen av skipstrafikken til og fra Mongstad/Sture vil ikke bli svekket av omleggingen, hevder kystdistriktssjef John Erik Hagen i Kystverket.

En reduksjon fra 12 til 9 trafikkledere og flytting av losformidlingen vil gi en reduksjon i driftskostnadene på 2 millioner kroner.

— Virksomheten til losene og trafikksentralen er finansiert av brukerne. Når tallet på oppdrag for losene går ned som følge av mindre trafikk i en verdensøkonomi i nedgang, reduseres inntektene våre. Det tvinger oss til å kutte kostnader. I nær fremtid vil bestilling av lostjenester skje via internett, og ikke over radio eller telefon som i dag. Da kan vi redusere bemanningen i losformidlingen. Det muliggjør at vi kan flytte losformidlingen på Fedje til Kvitsøy. Disse to faktorene gjør altså at vi kan ta ut en rasjonaliseringsgevinst, sier Hagen.

Onsdag skal Hagen ha et møte med de Statoil, Norsk Hydro og de tre kommunene.

— Vi er også i dialog med Arbeidstilsynet om hvordan vi skal opprettholde sikkerheten selv med en betjent på vakt, sier kystdistriktssjef John Erik Hagen.