Ansok mener kritikken for dårlig sikring langs Riksveg 550 ved Solesnes, er ubegrunnet.

— I BT ble det fremstilt som at det nærmest har haglet stein ned på veien. Det er feil. Vi har lagt stor vekt på sikkerheten for trafikantene, sier Ansok.

Lørdag omkom Jon Sveinung Eiken i arbeidet med å rydde rasstedet for tømmer. Ansok vil ikke kommentere ulykken, men mener sikkerheten på prosjektet har vært god nok.

— Mens veien var stengt falt det en stein ned på en anleggsmaskin om natten. Maskinen fikk bare mindre skader, og dette var et enkeltstående tilfelle. Det har aldri falt stein ned på veien etter at den ble åpnet. Vi har fått geologer til å undersøke stedet, og vi holdt veien stengt lenger enn planlagt nettopp av hensyn til sikkerheten, sier distriktsvegsjefen.

Etter planen blir det befaring med politiet og Arbeidstilsynet på ulykkesstedet senere denne uken. Alt arbeid er stanset, og kommer trolig ikke i gang igjen før etter ferien, i august.