• Sikkerheten i Klostergarasjen er helt på topp og langt høyere enn i tilsvarende bygg i Norge, sier brannteknisk rådgiver Trygve Conradi.

Conradi — som har vært brannsjef i Bergen - driver nå et brannteknisk konsulentfirma. Han har hatt ansvaret for de overordnete branntekniske løsningene for Klostergarasjen

— Folk kan føle seg trygge. Det er lagt veldig stor vekt på sikkerheten, sier Conradi.

— Hvis en bil begynner å brenne, vil et automatisk varslingsanlegg umiddelbart utløse alarmen. I tillegg til at alarmen går i garasjen, vil Bergen Brannvesen automatisk bli varslet. Hvis brannen utvikler en viss temperatur, utløses sprinkleranlegget, sier han.

Gode rømningsveier

— Rømningsveiene er gode og mange. Ved en eventuell brann, kan folk rømme ut hovedinngangen der bilene kjører inn og ut av anlegget. I tillegg kan de rømme ut de trapperommene. Doble, brannsikre dører skiller trapperommene fra garasjen, sier Conradi.

Også sivilingeniør Øystein Rønningen i Asplan Viak, som har vært med i prosjektledelsen, går god for sikkerheten.

— Garasjen har et omfattende sprinkleranlegg og den har gode rømningsveier for folk. Jeg mener det er trygt å parkere i Klostergarasjen, sier Rønningen.

Konsulentfirma ansvarlig

— Er Bergen Brannvesen enig i at brannsikkerheten er på topp i anlegget?

— Jeg har ikke sett materialet som ligger til grunn for de branntekniske løsningene. Derfor har jeg ikke grunnlag for å mene om brannsikkerheten er god eller dårlig, sier brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes.

Det er ikke lenger brannvesenet som skal godkjenne de branntekniske løsningene i et bygg. De innleide, private konsulentfirmaene står ansvarlig for at løsningene er tilfredsstillende. Kommunens byggsaksavdeling har godkjent anlegget og gitt brukstillatelse.

— Brannvesenets rolle er å føre tilsyn med anlegget. Vi vil se på de rutiner det er lagt opp til og hvilke instruksjoner de ansatte har for å takle en brann. Innkjørselen er utformet slik at bare en av våre brannbiler kan kjøre inn. I tiden fremover skal vi planlegge rutiner for vår innsats ved en eventuell brann i garasjen. Dette er et så spesielt anlegg at vi kommer til å foreta utrykning med store styrker og kjøre frem til alle innganger, sier brannsjefen.