— Foreløpig vet vi ikke om dammen skal fredes slik den er i dag, eller om det er nok med et vannspeil på tyve centimeter, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling.

— Det trenger altså ikke å bety at det ikke kan bli noe av planene om parkeringsanlegg. Men nå vil vi først av alt ha en konstruktiv dialog med Riksantikvaren om hva de mener, og så må vi se om det er noe som hindrer saken vår, sier byråden.

— Hva skjer dersom Riksantikvaren sier at det ikke kan bli parkeringsanlegg?

— Det ønsker jeg ikke å forskuttere. Nå må vi få avklart hva som ligger i varselet, sier Iversen.

Hun legger til at hun synes det er positivt at anlegget blir fredet.

— Dette er også i tråd med byantikvaren sine intensjoner, sier Iversen.

Torstein Dahle fra RV håper på fredning av anlegget slik det er i dag.

— Dette har jeg ventet på. Det er all grunn til å frede anlegget på Skansen, sier han.

Han kaller det et enestående teknisk kulturminne som kan vise kommende slekter hvordan man sikret den tette trehusbebyggelsen i fjellsiden nedenfor Skansen.