• Ingen forbrytelser er bedre planlagt enn seksuelle overgrep mot barn. Både de nærmeste pårørende og hjelpeapparatet kan bli lurt trill rundt.

MARIT HOLM marit.holm@bt.no

— Det hører med til sjeldenhetene at barn blir misbrukt av ukjente personer som hopper frem fra buskene. Den typiske overgriper bruker lang tid på å opparbeide seg tillit, og skape situasjoner der de kan være alene med barn uten å bli oppdaget. Deretter truer de barna til å tie og hemmeligholde, og gjør dem «skyldig» i handlingene ved å få barna til å tro at de ville det selv.

Lærere, barnehageansatte og helsesøstre fra hele Bergen satt skolerett da Torill Sørensen i Stiftelsen «Emma-prosjektet» holdt seminar om seksuell mishandling av barn. Stiftelsen «Emma-prosjektet» arbeider for å stoppe seksuell mishandling av barn i Norge, og ledes av voksne som selv er blitt utsatt for overgrep i barndommen.

Flere og grovere overgrep En NOU-utredning fra 1998 slo fast at 5 prosent av norske barn - det vil si hele 50.000 - lever i langvarige, alvorlige overgrepsforhold. Fra Nasjonalt Ressurssenter for seksuelt misbrukte barn er erfaringen at omfanget bare øker - og at grensene for hva overgriperne kan tenke seg å utsette små barn for, stadig blir utvidet.

— De færreste overgripere er pedofile. De fleste er menn, og velger sine ofre med omhu. Spesielt utsatte er barn som har funksjonshemninger, dårlig sosialt nettverk og vanskelige hjemmeforhold. Overgripere velger ofte yrker hvor de lett kommer i kontakt med barn, og mange legger ned stor innsats for å kunne fremstå som respekterte borgere, sa Torill Sørensen.

«Våg å melde fra» Budskapet til ansatte i skoler, barnehager og andre som kommer i kontakt med barn, var enkelt: Meld fra dersom det er den minste mistanke om at barn utsettes for overgrep. Seksuelt misbruk av barn er en svært alvorlig forbrytelse, som skal etterforskes av politiet.

— Som fagperson har jeg lært at jeg skal være forsiktig med å spørre og «legge ord i munnen» på barna, innvendte en av deltakerne.

— Overlat etterforskningen til politiet, men ikke vær redde for å blande dere inn. I stedet for å si til dere selv at «tenk om vi tar feil» så skal dere si «tenk om vi har rett»! Alle skoler burde ha handlingsplaner for hvordan man opptrer dersom det er mistanke om seksuelle overgrep. Disse må det redegjøres helt åpent om. Taushet beskytter overgriper, åpenhet ivaretar barna, sa Torill Sørensen.