Mannen passet opp de tre jentene, som den gang var 6, 8 og 10 år, utenfor kjøpesenteret Oasen en junidag i fjor. Først ga han dem penger for å kjøpe en brus til ham. Deretter tok han jentene med på en kjøretur til Krokatjønnveien, hvor han blottet seg og overtalte jentene til å beføle ham.

Onsdag ble lokkemannen dømt til 120 dagers fengsel, men halvparten av straffen ble gjort betinget. Det var i samsvar med aktors påstand. Barna får heller ingen erstatning.

— Mister troen på retten

Barnas mødre reagerer med sinne og skuffelse på straffeutmålingen.

— En så lav straff signaliserer nesten at et slikt overgrep ikke er så farlig. Narkomane får jo strengere straffer. Dette får meg til å miste troen på rettssystemet vårt, sier Aina Jensen, mor til åtteåringen.

Hun møter Bergens Tidende sammen med Janett Sangolt, som er mor til tiåringen. Av hensyn til barna ønsker de ikke å la seg fotografere.

De to mødrene ønsker en heving av straffenivået for alle typer seksuelle overgrep.

— I dommen skriver retten at handlingen var «mindre alvorlig». Jeg skjønner ikke hvordan retten kan mene det. Alle mødre vil nok være enig i at blotting og beføling er veldig alvorlig, sier Sangolt.

- Ikke noe tvang

I forrige uke fikk de begge se gjerningsmannen, som spak og dukknakket ba både barn og foreldre om unnskyldning mot slutten av rettssaken.

-Jeg kjente det i magen da jeg så mannen. Han møtte ikke blikket mitt en eneste gang, sier Aina Jensen.

Advokat Øystein Lillevik, som er forvarer for 53-åringen, uttrykker forståelse for mødrenes reaksjon.

— Men et vesentlig poeng i denne saken er at det ikke forelå noen form for tvang eller trusler fra 53-åringen. Hvis det hadde vært tilfellet, hadde straffen blitt vesentlig strengere, sier Lillevik. 53-åringen kommer heller ikke til å anke dommen.

Ber foreldre advare

Begge de to mødrene ønsker nå å advare andre småbarnsforeldre mot lokkemenn og mulige sexovergripere.

— En kan ikke understreke nok overfor barna at en ikke skal ta imot penger eller bli med fremmede inn i biler. Spesielt når barna er tillitsfulle av natur, sier Aina og Janett.