— At Høyre-folket ikke tror på bybanen, vil påvirke Høyres engasjement i saken. Trekker de seg nå er det et svik mot bergenserne, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Byrådslederen er redd for at Høyres lunkne holdning til bybanen skyldes at partiet ser for seg at det kommer til makten sammen med Frp som har vært veldig tydelige på at partiet ikke ønsker en bybane i Bergen.

- Jeg frykter at det ligger en slik tanke bak. Men Frp er en troløs partner i arbeidet for å få gjennomført Bergensprogrammet. De vil ikke ha Ringveg Vest og er ikke med på bompengeprosjektet - det må til for å få støtte fra Stortinget, sier Strøm-Erichsen.

— Jeg er redd et samarbeid mellom Høyre og Frp vil sette hele Bergensprogrammet i fare. Det nytter ikke å ta ut ett element, som bybanen, fra Bergensprogrammet. Vi har inngått en forpliktende avtale når vi nå henvender oss til Stortinget. Høyre kan ganske enkelt ikke gjøre dette. Da blir jeg utrolig skuffet, sier Strøm-Erichsen.