– Det offentlige leker med 800 arbeidsplasser midt i finanskrisen, hvor bygningsbransjen er den som sliter mest, sier ekspansjonssjef for Ikea Norge As, Jon Simenstad.

Lang saksbehandlingstid og møteplaner som slår uheldig ut for Ikea, er årsaken til at møbelkjeden nok en gang må vente med byggingen av nytt varehus.

– Vi er frustrert og lei av å vente. Jeg trodde det var mulig for det offentlige å planlegge bedre. Ikea var forespeilet et svar fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane etter påske. Nå må vi vente til juni. Det kan bety at vi ikke kommer i gang før etter sommeren. Å bli ferdig til 2010, som vi hadde planlagt, er ikke lenger mulig. Bygget på Nyborg kommer dessverre ikke til å åpne før i 2011. Dette fører til at vi mister millioner i tapt omsetning, sier Simenstad til Åsane Tidende.

Dermed kan den totale saksbehandlingstiden, etter at Fylkesmannen i Hordaland trakk seg i desember grunnet inhabilitet, bli på nesten et halvt år. Det skyldes at Bergen kommune brukte halvannen måned på å avklare et viktig spørsmål fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og at fylkesutvalget i Hordaland, som er høringsinstans, har bedt om to måneder lengre frist på å komme med sin uttalelse grunnet møteplanen.

Les mer på www.aasanetidende.no

2009-2010-2011: Ikea-ledelsen legger ikke skjul på at 2010 nok blir i tidligste laget for gigantvarehuset på Nyborg. Svaret fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kommer tidligst i juni, og møbelkjeden innser nå at de nok må skrive 2011 før bygget står klar til åpning. I mellomtiden forsvinner millioner i tapt omsetning.
Thomas Gangstøe
SKUFFET: Ekspansjonssjef Jon Simenstad i Ikea Norge As er skuffet over at byggeplanene på Nyborg må skyves enda lengre fram. – Det offentlige leker med arbeidsplassene til folk, sier han.
ikea