• MS «Server» skulle aldri ha fulgt ruten den gjorde, sier fisker Tore Hillersøy. Han er lommekjent i farvannet rundt Fedje.

Det kypriotiske lasteskipet kom ut Sognefjorden og skulle nordover til Murmansk. Båten tørnet likevel sørover, gikk øst for Fedje, satte av losen, og fortsatte så ut Fedjeosen, der det gikk galt. «Server» lå høyt i sjøen, hadde for lite ballast. Propellen vispet tidvis i friluft. Skipet ble derfor et lett bytte for kraftig sidevind og strøm.

— Skipet skulle aldri ha vært i Fedjeosen i det været. Enten burde hun ha ventet på bedre vær, eller gått direkte ut i rom sjø ved Holmengrå. Losen kunne ha blitt med og forlatt skipet et annet sted, sier Tore Hillersøy, som fisker sei i området med snurperen «Hillersøy».

- Skummelt hull

Han viser til at forholdene i Fedjeosen er ekstra ille med den vindretningen som var på fredag.

— Det er kraftig strøm, og unormal stor avdrift ved sørvestlig vind. Under slike forhold er Fedjeosen det verste og skumleste hullet som finnes. Det kan umulig en fremmed kaptein vite.

Den rutinerte fiskeren presiserer at kritikken ikke retter seg mot verken losen eller trafikksentralen på Fedje.

— Det er rutinene som er for dårlige, og de er Kystverket ansvarlig for. De som arbeider ved trafikksentralen burde i slike tilfeller hatt myndighet til å sende skipene rett til havs uten å måtte ta den risikable u-svingen sør om Fedje for å slippe losen av, sier Hillersøy.

Han synes at skipskatastrofen er ille, og ønsker fokus på Kystverkets rolle.

Vil se på rutinene

— Vi vil selvfølgelig se på rutinene våre etter dette forliset. Vi er hele tiden ute etter å forbedre tjenestene våre, sier distriktssjef John Erik Hagen i Kystverket.

Flere sjøkyndige og lokalkjente sa overfor BT i går det samme som Hillersøy: At det var uforsvarlig å tillate at «Server» gikk ut Fedjeosen.

— Burde losen vært med «Server» videre?

— Slikt skjer svært sjelden. Det har forekommet at losen har vært med cruiseskip til Ålesund. Det har også unntaksvis skjedd at losen har fulgt store oljetankere til neste havn i utlandet, sier kystdistriktssjef Hagen.

— Ble det vurdert om losen skulle være med videre på «Server»?

— Nei. Kokken om bord hadde dessuten skadet seg, og hadde behov for å komme i land for å få legehjelp.

Sørligere rute

Sjøkyndige mener at losen før han gikk fra borde burde ha gitt «Server» en sørligere kurs ut Fedjeosen. Hvis lasteskipet hadde gått nærmere Nordøy i Øygarden, ville sikkerhetsmarginene i den kraftige sørvestlige vinden ha vært større.

— Losen ga kapteinen den vanlige leden til havs. Det er kapteinens eget ansvar å korrigere for avdrift og andre ytre forhold, sier Hagen.

— Men er det ikke losen som kjenner farvann og strøm best?

— Jo.

«Server» hadde aldri tidligere vært på Vestlandet.

Under normale værforhold går losbåten nord til Holmengrå fyr og henter losen fra skip som kommer ut Sognefjorden.

— Været fredag kveld var slik at det var uforsvarlig. Vi må prioritere losenes sikkerhet, sier kystdistriktssjefen.

Silje Katrine Robinson