• Jeg ser gjerne at denne saken blir behandlet, og har overhodet ingen problemer med at rådet vurderer min rolle.

Det sier professor Jan Helge Solbakk til Bergens Tidende. Han legger til at han imøteser gjennomgangen med stor interesse.

Solbakk, som er professor i medisinsk etikk og leder av seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, uttalte seg i flere medier, blant annet i BT 21. mars i år. — Lite tillitvekkende og helt tankeløst og hodeløst, var hans kommentar i intervjuet til legenes opptreden da de oppsøkte Oddmund Hjartåker hjemme for å overtale ham til å slå av datterens pustemaskin.

Undrende

Jan Helge Solbakk sier at han stiller seg undrende til klagen, tatt i betraktning at både lederen og nestlederen i Legeforeningens etiske råd allerede hadde uttalt seg da han kom på banen med sine kritiske innvendinger. Begge to hadde engasjert seg sterkt til støtte for Haukeland-legenes opptreden i saken.

— Jeg blir blant annet kritisert for å ha gått ut og ha meninger om saken uten å ha satt meg skikkelig inn i den. Det er interessant å registrere at når leger går ut og støtter andre leger er det greit, selv om de ikke sitter inne med full kunnskap om alle forhold. Når andre leger med et annet syn på saken kommer med kritiske innspill, ender det altså med en klagesak.

Knebler viktig debatt

— Leger må snart lære seg at hvis man anklager kolleger som stiller kritiske spørsmål, vil man på sikt kneble den offentlige debatt om leger. Man kan ikke forlange at de som kritiserer, er nødt til sitte inne med den hele og fulle sannhet og oversikt, mens støtteerklæringer kan være løsere fundert.

— Det er lange tradisjoner i legekretser når det gjelder kollegial kritikk. Lojalitet er vel og bra, men må ikke føre til at man knebler debatten om leger. Debatt er viktig, ikke bare internt i legekretser, men også i det offentlige rom, sier Solbakk.

Han finner det problematisk at det fester seg en oppfatning om at leger alltid er mest kompetente til å ta beslutninger i dype konflikter av denne typen.

Visste mye om saken

Solbakk presiserer at da han uttalte seg i flere aviser, tok han forbehold om at medienes fremstilling var riktig. Han viser også til at da han gikk ut, var det etter sterke oppfordringer fra tung medisinsk ekspertise, også personer som har hatt sin arbeidsplass ved Haukeland sykehus. - Jeg satt inne med ganske mye kunnskap om saken da jeg valgte å uttale meg, sier han.

Solbakk er ikke medlem av Legeforeningen, men reglene er slik at klagen likevel kan behandles i legeforeningens etiske råd dersom det er greit for den innklagede.

Inhabil

Overlege Dag Bratlid ved Barneklinikken på St. Olavs Hospital i Trondheim var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

Trond Markestad, leder av Legeforeningens råd for legeetikk, sier til Dagens Medisin at han er inhabil i saken. Han ble etter hvert involvert i den som rådgiver, og han er i ettertid tilknyttet Haukeland universitetssykehus.