— Jeg har skjønt at det behov for å gjøre noe med dette sambandet. Det visste jeg selvsagt fra før, men det er noe annet å være på stedet og se ting med egne øyne, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Mandag ble hun og veidirektør Terje Moe Gustavsen tatt med på befaring til Bergen Vest og Sotra, for å se hvordan situasjonen på Sotrabrua er i dag, og hvilke alternativer til nytt samband som finnes.

Så ulykkesstedet

Følget med samferdselsministeren passerte også ulykkespunktet der to personer omkom forrige fredag, da bilen de satt i ble påkjørt og kom over i motsatt kjørebane. På fortauet lå fortsatt blomster og lys.

— Den tragiske ulykken viste hvor sårbart dette sambandet er i all sin konsekvens. Vi har nestenulykker her hele tiden, når folk står i kø og blir stresset. Og hvis det skjer noe stanser trafikken opp i tre kommuner, sa fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) i sitt innlegg.

Hun var ikke den eneste lokalpolitikeren som hadde ryddet plass i kalenderen da Kleppa varslet sin ankomst.

Ordførerne i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy stilte også opp, sammen med byrådsleder Monica Mæland og byråd Lisbeth Iversen fra Bergen.

Slapp unna rushet

Kleppa skulle uansett til Bergen i dag for å åpne en stor sykkelkonferanse. På kort varsel ble det stelt i stand en befaring til Sotrabrua og et møte på Fjell rådhus. Deretter dro ministeren videre til Sund for å se på veistandarden der.

— Det var veldig nyttig å være her, da får man perspektivet. Selv om vi kjørte over broen midt på dagen, var trafikken tett. Jeg kan tenke meg problemene i rushet, sier Kleppa.

I dag er Sotrasambandet inne på Nasjonal Transportplan med 400 millioner kroner helt i slutten av planperioden - det vil si nærmere 2019. Vegvesenet forventer ikke byggestart før 2017. Det mener lokale politikere er altfor seint.

— Her snakker vi om krisetiltak og at det haster. Da rimer det ikke med byggestart i 2017, sier Gustav Bahus (Frp), leder i transportkomiteen.

Vil frem i køen

Også fylkesordføreren presset på for tidligere byggestart. Den første muligheten til å bli skjøvet frem i køen kommer i 2013, da Nasjonal Transportplan skal rulleres. Men da må i så fall planlegging og reguleringsprosessen være på plass.

— Det er fullt mulig både å fremskynde Sotrasambandet og legge inn mer penger. Men husk at dette prosjektet konkurrerer med mange andre prosjekter i Norge, der det også er sterkt press for å få penger, sier Kleppa.

Hva synes du om trafikkforholdene på Sotra? Skriv gjerne noen ord i feltet under!