Politimester Geir Gudmundsen tror politiet bare avdekker en liten del av de ulovlige innvandrerne i Norge.

— Når vi får kunnskap og mistanke om slike forhold prøver vi å etterforske disse så godt vi kan Men det er ikke alt vi ønsker å undersøke som vi har ressurser til. Det er nok grunnlag for at vi kunne gjort mer på området, sier Gudmundsen.

Vet ikke omfanget

Hordaland politidistrikt har gjennom flere år gjort menneskehandel og menneskesmugling til et satsingsområde. Likevel er det bare et fåtall ulovlige innvandrere som blir avslørt.

— Det man vet på generelt grunnlag er at menneskesmugling er et økende fenomen, og vi har nok bare oppdaget toppen av isfjellet. At familiegjenforeningsordningen kan misbrukes i denne sammenhengen er helt åpenbart, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen, leder for Hordaland-politiets Exit-gruppe.

Han kjenner ikke til noen lignende saker fra Vestlandet utenom Genet-saken og forsvinningen fra Førde.

Store penger

— Men så er det nok også slik at dette er noe politiet har hatt altfor lite fokus på, sier han.

Christoffersen sier det ligger store penger i menneskesmugling og misbruk av familiegjenforening.

— Profittpotensialet er stort. Eksempelvis kan familien i hjemlandet ønske at man sender penger hjem. Hvis man først klarer å få én person til Norge kan man komme i en posisjon hvor man vil kunne søke familiegjenforening med en rekke antall personer, sier politiadvokaten.

UDI sier det vil få konsekvenser for de involverte dersom de oppdager misbruk av familiegjenforening.

— Hvis vi får opplysninger om at en person som har fått innvilget asyl i Norge har oppgitt falsk identitet og har oppholdstillatelse i et annet EU-land, kan det føre til at vi tilbakekaller tillatelsen som ble gitt, sier Therese Bergwitz-Larsen i UDI.

Hun ønsker ikke å kommentere Genet-saken eller forsvinningssaken fra Førde.